invalidní čeština

Překlad invalidní spanělsky

Jak se spanělsky řekne invalidní?

invalidní čeština » spanělština

minusválido inválido discapacitado

Příklady invalidní spanělsky v příkladech

Jak přeložit invalidní do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

No, řekli nám, že jste invalidní.
Nos dijeron que Ud. estaba inválido.
Bude tedy invalidní.
Invalidez, supongo. - No.
Když byl upoután na invalidní vozík, také bylo.
Y al quedar inmovilizado en su silla de ruedas lo consiguieron.
Je invalidní.
Está inválida.
Ve válce byl zraněn, byl invalidní.
Era un inválido de guerra.
Dr. Shermane, podle záznamů, které jste koronerovi předal, byla paní Grahamová invalidní a nedalo se to změnit.
Dr. Sherman, según el historial médico que ya le dio al juez de instrucción. la Sra. Graham era inválida, sin cura probable. - Sí.
Jsem invalidní.
Estoy inválida, sabe.
Jsem invalidní. a právě jsem odposlechla šokující hovor, a chtěla bych vědět, odkud byl.
Estoy inválida y acabo de tener una horrible experiencia con el teléfono. Y necesito localizar una llamada.
Pokud to nevíte, tak jsem invalidní.
Solo por si usted no lo sabe, soy una inválida.
Měl by jste svou penzi a bezpochyby invalidní příplatek.
No hay que llegar a ese extremo. Tendrá una pensión y una paga por invalidez total.
Stará se o svou invalidní matku.
Mantiene a su madre inválida.
June je fajn holka, ale má invalidní mámu.
Es buena chica pero su madre es inválida.
Žijí z Juniny gáže, obě. Takže, kdo si vezme June, vezme si i invalidní matku.
Si te casas con June, te casas con su madre.
Trvalo šest měsíců než se mohl posadit na invalidní vozík.
Pasaron seis meses antes de poder sentarse en una silla de ruedas.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Invalidní vojáci také budou stát mnoho peněz, třebaže jim Pentagon nebude automaticky všechno platit.
Los soldados discapacitados también costarán una gran cantidad de dinero, incluso si el Pentágono no paga automáticamente todas sus necesidades.
Armáda vyplácí invalidní důchody, které jsou však znatelně nižší než hodnota ztracených výdělků.
Pero las fuerzas armadas pagan prestaciones por incapacidad que son muy inferiores al valor de los ingresos perdidos.

Možná hledáte...