inverosímil spanělština

nevěrohodný, nepravděpodobný

Význam inverosímil význam

Co v spanělštině znamená inverosímil?

inverosímil

Que no tiene apariencia de verdad. Extraordinario o fuera de lo común, que produce admiración o sorpresa.

Překlad inverosímil překlad

Jak z spanělštiny přeložit inverosímil?

inverosímil spanělština » čeština

nevěrohodný nepravděpodobný přitažený za vlasy

Příklady inverosímil příklady

Jak se v spanělštině používá inverosímil?

Citáty z filmových titulků

Pero muy inverosímil.
Ale tobě se vůbec nepodobá.
Es lo más inverosímil que he oído jamás.
To je nejfantastičtější příběh, jaký jsem kdy slyšel.
Pero en unos momentos ese baúl será abierto,. y un espíritu inverosímil tratará de embellecer la monotonía. en la vida llena de fracasos de estas dos personas. con las preciosas y doradas piedras de la realización.
Ale již za chvíli se ta truhla otevře. a nečekaný fantom se pokusí jejich těžké životy zaplnit zlatem a drahým kamením.
Parecerá inverosímil. pero la buena voluntad de los corazones de nuestra tripulación. resultó ser prácticamente ilimitada.
Možná to zní nepravděpodobně, ale vězte, že dobrá vůle v srdcích naší posádky se ukázala téměř bez hranic.
Todo esto es tan inverosímil que podría. ser verdad.
Všechno to zní tak fantasticky, že by to mohla být. pravda.
Hay algo inverosímil.
Něco mi na ní nesedí.
No, quiero decir que es inverosímil.
Ne, je to přitažené za vlasy.
Si, es muy inverosímil.
Ano, nemožné.
Esta idea de viajar en el tiempo no es tan inverosímil como parece.
Nápad s cestováním časem. není tak přehnaný jak se může zdát.
Como un sueño inverosímil, pero creedme que era así.
Jako neuvěřitelný sen. Musíte věřit mému vyprávění!
Matemáticamente es inverosímil.
To je matematicky nepravděpodobné.
Me sorprende que haya podido llegar a una conclusión tan inverosímil.
Jsem překvapen, že jste mohl dojít k tomuto nepravděpodobnému závěru.
Suena bastante inverosímil.
Zní to velmi nepravděpodobně.
Lo tiró el artista más inverosímil.
Zaznamenal ho nečekaně neznámý hráč.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Esa suposición no es tan inverosímil.
Tento předpoklad není až tak přitažený za vlasy.
PRAGA - Podría parecer una afirmación inverosímil, pero la banca central se ha vuelto apasionante.
PRAHA - Možná se to zdá nepravděpodobné, ale centrální bankovnictví začalo být vzrušující.
Pero eso es inverosímil, dado que la tradición budista pone más énfasis en la preocupación por los animales que el judaísmo, el cristianismo o el Islam.
To je však nevěrohodné, jelikož buddhistická tradice klade na starost o zvířata větší důraz než judaismus, křesťanství či islám.
La historia reciente hace que esto resulte inverosímil.
Nedávná historie to však líčí jako nepravděpodobné.
Esto parece inverosímil, dadas sus miopes acciones en Rusia, donde parece cada vez más incapaz de tratar con cualquier institución con algún grado de autonomía.
Vzhledem k jeho krátkozrakému jednání na domácí půdě, kde je podle všeho čím dál méně schopen jednat s jakoukoliv institucí, jež má jistou autonomii, to je nepravděpodobné.
La idea de que los agentes del Ejecutivo lucharán más eficazmente contra el terrorismo cuando saben que nadie los ve es inverosímil.
Představa, že činitelé exekutivy budou proti terorismu bojovat účinněji, když budou vědět, že je nikdo nesleduje, je přitažená za vlasy.
El costo es otra generación de jóvenes de Oriente Medio que tendrán la peor opinión de los EE.UU., por inverosímil que sea el rumor o extremosa la afirmación al respecto de que se trate.
Cenou bude další generace blízkovýchodní mládeže, která si bude o USA myslet to nejhorší nehledě na to, jak přitažené za vlasy zvěsti o Americe budou nebo jak extrémní věci se o ní budou tvrdit.
Por inverosímil que parezca, esta ideología es la que subyace en instituciones como el Fondo Monetario Internacional.
Ačkoli se to zdá nepravděpodobné, je tato ideologie základním kamenem i takových institucí, jako je Mezinárodní měnový fond.

Možná hledáte...