invisiblemente spanělština

neviditelně

Význam invisiblemente význam

Co v spanělštině znamená invisiblemente?

invisiblemente

De un modo invisible.

Překlad invisiblemente překlad

Jak z spanělštiny přeložit invisiblemente?

invisiblemente spanělština » čeština

neviditelně

Příklady invisiblemente příklady

Jak se v spanělštině používá invisiblemente?

Citáty z filmových titulků

Entre las líneas de una en apariencia inocente carta invisiblemente codificadas en un obsoleto alemán manuscrito había importantes instrucciones para un grupo de espías.
Mezi řádky nevinně vypadajícího dopisu byl neviditelným inkoustem psaný zastaralý německý těsnopis s důležitými instrukcemi pro skupinu špionů.
Como un bono, puedes moverte invisiblemente entre aquellos que cometan el error de subestimar al sexo débil.
Jako bonus se můžete neviditelně dostat mezi ty, kteří udělají tu chybu a podcení něžné pohlaví.
Todas fieles e invisiblemente resueltas por Howard Wakefield, quien ahora, posiblemente, esté muerto.
Vše zajištěné a neviditelné, obstaráno jedním Howardem Wakefieldem. Který možná zemřel.

Možná hledáte...