invisibilidad spanělština

neviditelnost

Význam invisibilidad význam

Co v spanělštině znamená invisibilidad?

invisibilidad

Cualidad de lo invisible.

Překlad invisibilidad překlad

Jak z spanělštiny přeložit invisibilidad?

invisibilidad spanělština » čeština

neviditelnost

Příklady invisibilidad příklady

Jak se v spanělštině používá invisibilidad?

Citáty z filmových titulků

El secreto de la invisibilidad está en mis libros.
Tajemství neviditelnosti je tam, v mých knihách.
La desviación de la luz produce invisibilidad.
Neviditelnosti se dá dosáhnout hýbáním světla.
Su invisibilidad funciona en ambas direcciones.
Jejich štíty možná vyvolávají neviditelnost oběma směry.
Nunca me había encontrado con Daleks que hayan dominado la invisibilidad antes.
Ještě jsem neviděl Daleka, který by zvládl být neviditelný.
Sólo un grupo de científicos, para tratar de aprender la técnica de la invisibilidad.
Jen skupina vědců zkoumající neviditelnost.
Dominar nuestra técnica de invisibilidad,. y están muy cerca de hacerlo.
Zmocnit se naší schopnosti neviditelnosti. A zdá se, že moc nezbývá.
Informe sobre experimentos de invisibilidad.
Hlášení o pokroku v experimentech s neviditelností!
Los Dalek ahora pueden lograr la invisibilidad total. por períodos superiores a 2 ciclos de trabajo.
Dalekové dosáhnou totální neviditelnosti za období dvou pracovních cyklů!
Y aunque mi invisibilidad me permitía moverme con facilidad no tenía modo de abrir las cerraduras.
A i když jsem se mohl díky neviditelnosti kdekoliv pohybovat nijak jsem nemohl odemčít dveře.
Pero con el poder de la invisibilidad.
Šílenec se schopností být neviditelný.
El viejo Smaug el querido Thorin el terrible Gollum el Anillo de Invisibilidad.
Starý Šmak drahý Thorin ta hrozná příhoda s Glumem Prsten neviditelnosti.
Pero Griffin. La formula de la invisibilidad convirtió a tu padre en un lunático.
Ale Griffine, elixír neviditelnosti z tvého otce udělal pomateného šílence.
Pero nunca deben dejar de practicar. el arte ninja, el arte de la invisibilidad.
Nikdy nesmíš zapomenout na umění, kterého jsi nabyl. umění ninjů, umění neviditelnosti.
Invisibilidad pasará pronto.
Neviditelnost zanedlouho zmizí.

Možná hledáte...