mletý čeština

Příklady mletý spanělsky v příkladech

Jak přeložit mletý do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Ty malé černé tečky jsou hrubě mletý černý pepř.
Esas pequeñas motas negras que ve es pimienta negra molida.
A když je na jaře sázím, beru ty klíčky tak něžně a kladu je do otevřený hlíny, kyprý jako mletý kafe.
Y cuando las siembro en primavera, toco los germenes con mucha delicadeza y los pongo en la tierra abierta, blanda como el café molido.
Mletý kafe.
Granos de café.
Ale mletý kafe bylo úplně všude.
Pero encontré granos de café por todas partes.
Přidáme čerstvě mletý pepř a rychle zamícháme.
Bueno, ya está la pimienta molida, revuelta rápidamente.
To jsou jen mletý hovězí chňapky.
Son sólo tortillas de carne.
Říkala, že bych měla následovat své instinkty, takže jsem tam dala čerstvý mletý muškát.
Ella dijo que siga a mis instintos. Asi que le puse un poco de nuez moscada fresca.
Třeba mají pizzu, zapíkaný mletý maso, a další tejden zapíkaný mletý maso a až pak pizza.
Digamos que tenemos una semana pizza, pastel de cordero. Y la próxima semana tienen pastel de cordero, y después la pizza.
Třeba mají pizzu, zapíkaný mletý maso, a další tejden zapíkaný mletý maso a až pak pizza.
Digamos que tenemos una semana pizza, pastel de cordero. Y la próxima semana tienen pastel de cordero, y después la pizza.
Když tenhle tejden bude zapíkaný mletý maso nebo tak, tak za tejden ve stejnej den bude sekaná.
En caso de que hagan el pastel de cordero o algo como eso Esta semana. Hacen pastel de carne ese día de la próxima semana.
Mám ráda jeho mletý hovězí, Manny.
Me gusta su carne picada, Manny.
A nakonec. mletý kmín.
Y finalmente. el comino molido.
Můj pták vypadá jako mletý maso.
Mi pene parece carne picada.
Mám mletý maso ve vlasech.
Tengo a Sloppy Joe en mi pelo.
Doporučujeme...Španělština pro pokročilé samoukyKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...