letý | letmo | mletý | litý

letmý čeština

Překlad letmý spanělsky

Jak se spanělsky řekne letmý?

letmý čeština » spanělština

vistazo superficial perfunctorio ligero fugaz abocetado
Doporučujeme...Kryštof Kolumbus / Cristóbal ColónKoupit booktook.cz »

Příklady letmý spanělsky v příkladech

Jak přeložit letmý do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Dám mu letmý start!
Le voy a dar un empujoncito.
Jeden letmý pohled a všechno je mi známo.
Una mirada, y lo sabes todo.
Letmý pohled na ztracený svět nevinnosti.
Una efímera mirada al mundo perdido de la inocencia.
V těch dávných dobách i letmý pohled na kousek punčošky pohoršení budil.
En otros tiempos, ver una media era algo escandaloso.
Mohl to být jen letmý pohled.
Oh, sólo pudo ser de refilón.
Jen letmý pohled a je mi jasné, že se o ty mince někdo pěkně staral.
A primera vista sé que estas monedas. están en buenas condiciones.
Nezasloužil ani letmý pohled.
Ni siquiera merecía una segunda mirada.
Stačí letmý pohled do vaší duše.
Es suficiente para echar un vistazo a tu alma.
Když jsme připravovali tyto záběry naskytl se nám letmý pohled na Vorlona, který opouštěl kajutu.
Hace unos momentos mientras estábamos preparando esta filmación. tuvimos el primer vistazo del Vorlon cuando salía de sus habitaciones detrás de mí.
Takže když se někdo přiblíží ke dveřím, jen letmý pohled dá jasně najevo kdo je kdo v tomhle kabinetě.
Para que cuando vean la puerta un vistazo establezca. quién es quién.
Potřebuji letmý start.
Necesito tomar impulso.
Letmý.
Breve.
Letmý pohled. Letmý pohled na ní To je vše. po čem toužím.
Un vistazo de ella. por tener uno, es todo lo que pido.
Letmý pohled. Letmý pohled na ní To je vše. po čem toužím.
Un vistazo de ella. por tener uno, es todo lo que pido.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ochota Indie utrácet, zatímco všichni ostatní se snaží prodávat a šetřit, přináší rizika, která je třeba pečlivě řídit. Indický příklad nám ale poskytuje letmý pohled na to, co by svět mohl dokázat společně.
La disposición de la India a gastar cuando todos los demás están intentando vender y ahorrar entraña riesgos que se deben gestionar cuidadosamente, pero su ejemplo brinda también una vislumbre de lo que el mundo podría lograr colectivamente.
Už letmý pohled na běžnou zasedací místnost EU postačí jako důkaz toho, že rada o 25 a více členech je spíš talk show než rozhodovací orgán.
Un vistazo a una sala de reuniones de la UE basta para mostrar que un consejo de 25 o más miembros es más un club de diálogo que un órgano para la toma de decisiones.
Letmý pohled do japonského tisku nebo i do knih naskládaných do vysokých komínků v japonských knihkupectvích ukazuje, jak vyděšení dnes Japonci jsou.
Basta echar un vistazo a la prensa o a las pilas de libros en las librerías para ver la magnitud del temor de los japoneses.
Letmý pohled na tichý vztek čínského obyvatelstva probudil v Japonsku potřebu všeobjímající regionální strategie.
Un atisbo del silencioso rencor de las masas chinas ha hecho que Japón abra los ojos a la necesidad de delinear una estrategia regional integral y completa.
NEW YORK - Už letmý pohled na veřejné finance Egypta odhalí znepokojivý fakt: úrok, který země platí ze svých zahraničních půjček, převyšuje úhrn tamního rozpočtu pro oblasti školství, zdravotnictví a bytové výstavby.
NUEVA YORK.- Una mirada a las finanzas públicas de Egipto revela un dato perturbador: los pagos de intereses por la deuda externa del país sobrepasan su presupuesto combinado para educación, salud y vivienda.
Důkazem budiž i jen letmý pohled na ekonomickou transformaci kupříkladu Irska nebo Spanělska od okamžiku, kdy se staly členy EU.
Una mirada a la transformación económica de, digamos, Irlanda o España desde que se hicieron miembros de la Unión, es suficiente para demostrar ese punto.
Tento týden přinesl letmý pohled na její hospodářskou sílu, když ministerský předseda Islandu oznámil, že Rusko možná poskytne zhruba pět miliard dolarů na záchranu tamní zkoušené ekonomiky.
Esta semana se pudo ver un atisbo de su músculo económico cuando el primer ministro de Islandia anunció que Rusia puede llegar con unos 5.000 millones de dólares para salvar su economía en problemas.
Doporučujeme...Jak se naučit 100 slovíček za hodinuKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...