letý | letmo | mletý | litý
1. STUPEŇ letmý 2. STUPEŇ letmější 3. STUPEŇ nejletmější

letmý čeština

Synonyma letmý synonyma

Která slova mají podobný význam jako letmý?

Skloňování letmý skloňování

Jak se skloňuje letmý?

letmý · přídavné jméno

+
++

Příklady letmý příklady

Jak se používá letmý?

Citáty z filmových titulků

Jeden letmý pohled a všechno je mi známo.
Stačí jen letmý pohled a hned bys na ní skočil.
Chápete. Proč prostě neřekneme, že jste onoho muže viděl na krátký, letmý okamžik, během něhož se většinou rychle pohyboval. Může to být vaše přesné tvrzení?
Jen letmý pohled a je mi jasné, že se o ty mince někdo pěkně staral.
Je blízko. Stačí letmý pohled do vaší duše.
Město je naplněno vzrušením a očekáváním kdy se dveře hangáru otevřou. Měly by se otevřít každou chvíli, dají občanům Southlandu jejich první letmý pohled na Treererskou megavzducholoď.
To není výstava, kde se na chvilku zastavíte a věnujete letmý pohled.
Pamatuje si ji tak dobře, že jí stačil pouhý letmý pohled, když jsme šli kolem restaurace, kde jsi pracoval!
Ani letmý pohled?
Jestliže se podíváte blíže do obličejů těch okolo vás, zachytíte letmý pohled jistého zelenookého monstra.
Jeden letmý pohled jí stačil, aby poznala blížící se nebezpečí.
Na Taliných rtech byl letmý úsměv.
Takže stačí letmý telefonát do plynárny a vytvoříte perfektní odvrácení pozornosti.
Letmý pohled na ztracený svět nevinnosti.
Tvé oči se vrátily z despotické krajiny,. kde nikdo nikdy nevěděl, co je to letmý pohled.
V těch dávných časech v těch dávných dobách i letmý pohled na na kousek punčošky pohoršení budil.
Mohl to být jen letmý pohled.
Letmý polibek na karmínové rty či snad na saténovou líc a pojedu šnečí rychlostí, čestné slovo.
Chápete. Proč prostě neřekneme, že jste onoho muže viděl na krátký, letmý okamžik, během něhož se většinou rychle pohyboval.
Zbožňuji ten letmý dotek.
Nezasloužil ani letmý pohled.
Věř mi. Jen letmý dotek.
Stačí letmý pohled do vaší duše.
Rád bych, aby lidé viděli letmý náznak ženy pod sutanou.
Zachytil jsem letmý pohled, a pak náhle zmizela.
Potřebuji letmý start.
Stačí nám letmý pohled, a hned víme, co je ten druhý zač.
Tak jo, ale varuji tě i jenom letmý pohled na kozy nekonečné moudrosti může člověka dohnat k šílenství.
Teda, lízaly jsme polevu ze lžíce Teda, lízaly jsme polevu ze lžíce a najednou..jeden letmý dotek a. a najednou..jeden letmý dotek a.
Možná je to letmý pohled na nejistou budoucnost tohoto nádherného tvora.
Bude to letmý start.
Samotný moment stvoření je pouze letmý.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Indický příklad nám ale poskytuje letmý pohled na to, co by svět mohl dokázat společně.
Letmý pohled do japonského tisku nebo i do knih naskládaných do vysokých komínků v japonských knihkupectvích ukazuje, jak vyděšení dnes Japonci jsou.
Letmý pohled na tichý vztek čínského obyvatelstva probudil v Japonsku potřebu všeobjímající regionální strategie.
NEW YORK - Už letmý pohled na veřejné finance Egypta odhalí znepokojivý fakt: úrok, který země platí ze svých zahraničních půjček, převyšuje úhrn tamního rozpočtu pro oblasti školství, zdravotnictví a bytové výstavby.
Důkazem budiž i jen letmý pohled na ekonomickou transformaci kupříkladu Irska nebo Spanělska od okamžiku, kdy se staly členy EU.
Navíc i letmý pohled na pohotovostní výcvik LOA, její vývoj a výzkum, nákupy zbraní a světonázorové programy prokazuje, že se čínstí funkcionáři připravují na to, že v budoucnu nebudou vést války jen proti regionálním mocnostem, ale proti supervelmoci.
Dokonce i mladí muži, studující v seminářích na kněze, získávájí jen velmi letmý filosofický exkurs, a i ten je účelně upraven.

Možná hledáte...