Pär | mär | kär | här

-är švédština

Význam -är význam

Co v švédštině znamená -är?

-är

skapar adjektiv av vissa substantiv