Bär | Ar | Zar | žár

-är němčina

Význam -är význam

Co v němčině znamená -är?

-är

nachgestelltes Wortbildungselement für Adjektive, mit der Bedeutung: sich beziehend auf etwas; in Hinblick auf etwas; betreffend Die Suffixvariante -är hat eine geringe Produktivität. nachgestelltes Wortbildungselement für männliche Substantive, Personen Der Visionär ist eine Person mit Visionen.
Doporučujeme...Patnáct vět německyPráce a zaměstnání | Arbeit und BerufPatnáct nejdůležitějších vět, které v němčině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »