za | Ar | zas | war

Zar němčina

car

Význam Zar význam

Co v němčině znamená Zar?

Zar

car historisch: Herrscher und Herrschertitel in Russland, Bulgarien und Serbien Der russische Zar Peter der Große hat Sankt Petersburg gegründet.
Doporučujeme...Patnáct vět německyČas jít | Zeit zu gehenPatnáct způsobů, jak německy říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Zar překlad

Jak z němčiny přeložit Zar?

Zar němčina » čeština

car

ZAR němčina » čeština

ZAR

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Zar?

Zar němčina » němčina

Kaiser
Doporučujeme...Patnáct vět německyZnáme se | Wir kennen unsJak mluvit německy o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Zar příklady

Jak se v němčině používá Zar?

Citáty z filmových titulků

Zar Peter schenkte ihn seiner Frau, Katharina der Großen.
Car Petr ho dal svojí manželce Kateřině Veliké.
Als sie in St. Petersburg sang, kam der Zar zu jeder Vorstellung.
Když ji zpívala v Petrohradě, chodil car na každé představení.
Und auch dort sehr wenig, wenn der Gouverneur dem Zar gehorcht anstatt auf euch zu hören.
A i tak malé, pokud se Generální Guvernér rozhodne poslouchat Cara spíše, než tebe.
Seine kaiserliche Majestät, der Zar selbst hat diese Heirat arrangiert.
Ale to bylo jeho císařské Veličenstvo, Car sám, kdo zařídil vaše manželství.
Und wenn der Zar einen Blick in seine Verkaufszahlen wirft muss sich der arme Ivan den Nacken strecken lassen.
A když se Car podíval na jeho pokladaní listy, chudák starý Ivan má dostat na krk smyčku.
Der Zar schickte euch, mich zu finden.
Car vás poslal, abyste mě našel?
Der Kalin-Zar will Kiew zerstören.
Vládce Kalin vystřelil smrtelnou střelu do srdce Kyjeva.
Da sind ungebetene Boten von Kalin-Zar!
Běda nám, kníže! Jedou k nám nezvaní poslové od vládce Kalina.
Wie der Zar, so die Boten.
Knížete vládnout učíš?
Der Kalin-Zar hat beschlossen, Kiew zu besteuern. Für 12 Jahre im voraus.
Vládce Kalin se rozhodl vybrat v Kyjevě daně a poplatky na 12 let dopředu.
Ich werde euch zwingen, den Kalin-Zar zu verehren.
Já vás přinutím bít čelem o zem směrem k vládci Kalinovi.
Kalin-Zar wird sich rächen!
Vládce Kalin nikdy neodpustí takovou urážku.
Kalin-Zar, wir sind vom Fürsten Wladimir.
Vladče Kaline! Přijíždíme od knížete Vladimíra.
Kalin-Zar, sei uns nicht böse.
Ajaj, vládče Kaline, nehněvej se a vyslechni mě.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Wenn die beiden Kaiser und der Zar 1918 eine Kristallkugel gehabt hätten, die ihnen die Zerstörung ihrer Reiche und den Verlust ihrer jeweiligen Throne gezeigt hätte, wären sie 1914 vielleicht vorsichtiger gewesen.
Kdyby císařové a car bývali měli křišťálovou kouli, která by jim ukázala jejich zničená impéria a ztracené trůny v roce 1918, možná by se o čtyři roky dříve chovali uvážlivěji.
MOSKAU: Im Juli 1918 wurden in einem Keller in der im Ural gelegenen Stadt Ekaterinburg der letzte Zar, seine Familie, drei Dienstboten und ein Arzt von einem Erschießungskommando der Tscheka exekutiert.
MOSKVA: V červenci roku 1918 byl čekistickým úderným komandem popraven ve sklepení jednoho domu uralského města Jekatěrinburgu poslední car Mikuláš II., jeho rodina, tři služebníci a rodinný doktor.
So segnete die russische Kirche den letzten Zar, vergaß aber dessen Dienstboten.
Inu, Ruská církev požehnala poslednímu carovi, ale zapomněla na jeho sloužící.
Er ist - schlicht und einfach - ein Zar.
Carem se vším všudy.
Putin bleibt der Zar, egal, welches Amt er formell ausübt.
Putin zůstane carem bez ohledu na to, jaký úřad bude formálně zastávat.
Tatsächlich stellten Historiker 25 derartige Zyklen seit der Regentschaft von Zar Ivan III. fest.
Ba historici napočítali 25 takových cyklů od doby vlády cara Ivana III.
Vielmehr ging es ihnen um den Schutz ihrer Vorstellung von Russlands imperialer Mission, wonach die Kommissare des Kremls mehr Kontrolle über das riesige russische Reich und seine Nachbarn gehabt hätten als jemals ein Zar.
Místo ní hájily ideu ruského imperiálního poslání, představu, která dávala kremelským komisařům větší moc nad ohromnou ruskou říší a nad ruskými sousedy, než jaké kdy požíval car.
MOSKAU: Der Präsident Russlands wird oft als Zar karikiert, aber die Macht des Präsidenten Vladimir Putin ist geringer als die der früheren Autokraten und Politbüro-Häuptlinge des Kreml.
MOSKVA: Karikovat ruského prezidenta jako báťušku cara je v poslední době velmi populární, ale málokdo si uvědomuje, že prezident Vladimir Putin má mnohem menší moc, než kdy měli dávní kremelští despotové či pohlaváři komunistického politbyra.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZločin | VerbrechenJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

ZAR čeština

Překlad Zar německy

Jak se německy řekne Zar?

ZAR čeština » němčina

ZAR