Ar | wir | wer | way

war němčina

bylo, byla, byl

Překlad war překlad

Jak z němčiny přeložit war?

war němčina » čeština

bylo byla byl
Doporučujeme...Deutsch im KrankenhausKoupit booktook.cz »

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako war?

Příklady war příklady

Jak se v němčině používá war?

Jednoduché věty

Das war ein böses Kaninchen.
To byl zlý králík.
Ich war in den Bergen.
Byl jsem na horách.
Als ich aufgewacht bin, war ich traurig.
Když jsem se vzbudil, byl jsem smutný.
Sein Selbstmord war eine Folge seines Liebeskummers.
Z důvodu nešťastné lásky spáchal sebevraždu.
Der Himmel war vollkommen dunkel.
Obloha byla naprosto tmavá.
Sie war sich ihres Fehlers nicht bewusst.
Nebyla si vědoma své chyby.
Gestern war Sonntag.
Včera byla neděle.
Als ich noch jung war, bin ich oft in diesem Fluss geschwommen.
Když jsem byla mladá, tak jsem často v této řece plavala.
Als ich noch jung war, bin ich oft in diesem Fluss geschwommen.
Když jsem byl mladý, tak jsem často v této řece plaval.
Da war niemand im Garten.
V zahradě nikdo nebyl.
Da war niemand im Garten.
Na zahradě nebyl nikdo.
Auf dem Tisch war eine Katze.
Na stole byla kočka.
Das war seine einzige Hoffnung.
To byla jeho jediná naděje.
Der Teich war von Bäumen umgeben.
Rybník byl obklopen stromy.
Doporučujeme...Online kurzNěmčina pro personalistyProhlubte své německé znalosti s kurzem pokročilé němčiny v oblasti managementu lidských zdrojů!Podívat se onlinejazyky.cz »

Citáty z filmových titulků

Ich war darauf gefasst. Zufalligerweise ist auch ein alter Freund dort, der mir hilft.
Jestli jste pořád přátelé, tak to nebyla jen náhoda, ale osud.
Wenn eure Freundschaft Bestand hat, war euer Wiedersehen kein Zufall, sondern Schicksal.
Oh, děkuji. Chci slyšet tvůj názor.
Da war doch gar nichts!
Přestaň myslet na takové věci!
Bevor ich dich traf, war ich wie tot.
Bezmocná mrtvola ti je na nic, že?
Ich war eine kraftlose Leiche und habe so getan, als wiirde ich leben.
Na životě, ve kterém se nemůžu sám rozhodnout, mi stejně nezáleží.
Ich war ein Mensch, der nichts tat, der nur vor sich hin vegetierte und einen langsamen Tod starb.
Jestli mám žít tak jako dřív, tak. Počkej!
Hm Lulu war schon hier, bevor diese Gegend gebaut wurde?
Takže se s Luluem znáš už delší dobu? Byli jste sousedi? A co ty?
Schuld war eindeutig der, der von hinten aufgefahren ist.
Nic moc se nestalo, jen do sebe narazila dvě auta. Ale nikdo jim nepomohl.
Ob er was vorhat. Ich war neugierig.
Byla jsem zvědavá, a pak.
Genauso, wie es bei Euch war. Deswegen bitten wir Sie um Hilfe.
Já jsem byl také degradován, přesně jako vy.
War auch nicht gerade leicht, die zu kriegen!
Řád černých rytířů musí být fakt silný!
Sie war unglaublich hartnackig.
Neměli jsme ji raději nechat doma v kanceláři?
Aber Wunder kriegt man nicht hinterhergeschmissen! Es war idiotisch dich zum Anftlhrer zu machen.
Hej, zázraky se nestanou tak snadno!
Abgesehen davon war es aber leicht vorherzusehen.
Dobře promyšlená taktika. Ale čím déle se na taktice pracuje, tím snadnější je ji prokouknout.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

SAN FRANCISCO - Es war noch nie leicht, ein rationales Gespräch über den Wert von Gold zu führen.
SAN FRANCISCO - Vést racionální rozhovor o hodnotě zlata nikdy nebylo snadné.
Ja, mit Gold ist es prima gelaufen, aber bis vor ein paar Jahren war es auch mit weltweiten Immobilienpreisen so.
Ano, zlato zažívá skvělou jízdu, ale totéž platilo ještě před pár lety i o celosvětových cenách nemovitostí.
In Ländern wie Frankreich, Italien und Griechenland war von Revolution die Rede.
V zemích jako Francie, Itálie a Řecko se mluvilo o revoluci.
Er war Teil des Konsenses des Jahres 1945.
Tvořil součást konsensu roku 1945.
Die UNO war ebenso wie der Traum von der europäischen Einheit Teil des Konsenses des Jahres 1945.
Také OSN byla součástí konsensu roku 1945, podobně jako sen o evropské jednotě.
Und in vielerlei Hinsicht war dem auch so.
A v mnoha směrech tomu tak skutečně bylo.
Es war für mich klar, dass Reisen ins All eine Selbstverständlichkeit sein würden, wenn ich einmal so um die 40 bin.
Prostě jsem brala za samozřejmost, že než mi bude řekněme čtyřicet, cestování vesmírem bude běžné.
Er erzählte uns faszinierende Geschichten von seinen Abenteuern und untermalte dies mit Bildern, wo zu sehen war, wie er in der Schwerelosigkeit schwebte und versuchte Tropfen mit seinem Mund zu fangen, und so weiter.
Přednesl strhující vyprávění o svém dobrodružství, doplněné záběry toho, jak se vznáší, chytá do úst bubliny a podobně.
Space Adventures drängte auf einen Termin im Jahr 2009, aber ich war zu beschäftigt.
Space Adventures prosazovala rok 2009, ale já měla moc práce.
Somit war der 11. September direkt oder indirekt ein großer Schock, sowohl psychologisch als auch für unsere politischen Systeme.
To znamená, že 11. září znamenalo, ať přímo, či nepřímo, obrovský šok, a to jak pro naši psychiku, tak pro naše politické systémy.
Nachdem die Hypothekenkrise ausgebrochen war, zahlten die Privathaushalte einen Teil der Hypotheken- und Verbraucherschulden entweder mit ihren Ersparnissen oder wurden zahlungsunfähig.
Když propukla krize podřadných hypoték, domácnosti začaly splácet své hypoteční a spotřebitelské dluhy buď ze svých úspor, nebo prostřednictvím ztráty zástavy.
Fast zwei Generationen lang war Abba Eban die Stimme Israels - sein Botschafter bei den großen und mächtigen Nationen und auch bei den Juden überall in der Welt.
Po téměř dvě generace byl Abba Eban hlasem Izraele - jeho kurýrem k vysoce postaveným a mocným mezi národy a k židovskému národu po celém světě.
Kurz gesagt, er war ein moderner Jude im besten Sinne des Wortes.
Krátce, byl moderním Židem v nejlepším smyslu slova.
Doch was die Außenwelt an ihm anzog, war nicht immer ein Gewinn in der rauen und chaotischen israelischen Politik.
Co přitahovalo okolní svět, nebylo ovšem vždy aktivem v izraelské politice ostrých loktů.
Doporučujeme...Online kurzNěmčina pro účetníZdokonalte svůj německý jazyk ve finanční sféře a pobavte se u poslechů rodilých mluvčích v podobě rozhovorů moderátora s finančním specialistou.Podívat se onlinejazyky.cz »

war čeština

Příklady war německy v příkladech

Jak přeložit war do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Chiefs dnes v osm hrají doma proti Hyannisportu na stadionu War Memorial.
Um acht spielen die Chiefs zu Hause gegen Hyannisport beim Kriegsdenkmal.
Bude to v osm hodin na stadioně War Memorial, Syracuse proti zbrusu novýmu týmu Charlestown Chiefs.
Um acht Uhr im War-Memorial-Stadion Syracuse gegen die brandneuen Charlestown Chiefs.
Výkon, který předvádějí Chiefs, musí být hořkým zklamáním pro těch 4 000 fanoušků Charlestownu, kteří dnes zaplnili stadion War Memorial a zaplatili si, aby sledovali tohle fiasko.
Das Spiel der Chiefs muss eine bittere Enttäuschung sein für die 4.000 Charlestown-Fans, die das Stadion füllen. Sie haben viel Geld bezahlt, um dieses Fiasko zu sehen.
War da nicht immer um den Fruhling eine Zeit, da das ausbrechende Jahr euch wie ein Vorwurf betraf?
War da nicht immer um den Frühling eine Zeit, da das ausbrechende Jahr euch wie ein Vorwurf betraf?
Es war Lust zum Frohsinn in euch und doch, wenn ihr hinaustratet in das geraumige Freie. und ihr wurdet unsicher im Weitergehen wie auf einem Schiffe.
Es war Lust zum Frohsinn in euch und doch, wenn ihr hinaustratet in das geräumige Freie. und ihr wurdet unsicher im Weitergehen wie auf einem Schiffe.
Aber ein Vogel klang und war allein und verleugnete euch.
Aber ein Vogel klang und war allein und verleugnete euch.
Máš můj komiks Punisher War Journal, mýho Fletche a ovladač k mý televizi.
Was soll die Eile? Was ist mit ihm passiert?
Víte, tam na stanici byl jsem příjemně překvapen, když jsem vás viděl vcházet do War Roomu.
Wissen Sie, auf der Station war ich recht überrascht, aIs Sie ins Kriegszimmer kamen.
War Admiral je skutečný dostihový kůň, vyhrál každý prestižní dostih v Americe.
War Admiral ist ein richtiges Rennpferd. Es hat alle wichtigen Rennen gewonnen.
Víte, raději jednoho takového koně, než stovku jako War Admiral. Děkuji.
Wissen Sie,. so ein Pferd ist mir lieber als hundert War Admirals.
War Admiral je kůň se skvělým rodokmenem.
War Admiral ist das bessere Pferd mit besserer Abstammung.
Jo, mám to ráda z War Games.
Wie in War Games.
Ty znáš War Games?
Du kennst War Games?
Znáte vůbec rozdíl mezi War and Peace a Marvel fucking comic book?!
Kennen Sie den Unterschied zwischen War and Peace. und einem beschissenen Marvel-Comic?