čeština | angličtina | němčina | ruština
best | ces | esa | Es

-est angličtina

Význam -est význam

Co v angličtině znamená -est?

-est

superlative of adjectives and adverbs

-est

second-person singular present tense of verbs

Překlad -est překlad

Jak z angličtiny přeložit -est?

-est angličtina » čeština

obrovsky nej-

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako -est?

-est angličtina » angličtina

vastly the most most immensely hugely galactically

Možná hledáte...

-ese | -ess | -es | -esce | -esis | -esque | -escent | -escence