kit | ski | kip | kin

-ki- angličtina

Význam -ki- význam

Co v angličtině znamená -ki-?

-ki-

(pharmacology) a shortened allomorph of the monoclonal antibody affix -kin-, used before the affixes -xi- and -zu- for ease of pronunciation
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-kin | -kin- | -kind | -kini | -kins | -kirk | -kinesis