skin | kino | kink | king

-kin- angličtina

Význam -kin- význam

Co v angličtině znamená -kin-?

-kin-

(pharmacology) a monoclonal antibody that targets interleukins
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPočasí | The weatherAnglické věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-kind | -kini | -kins | -kin | -kinesis | -kirk | -ki-