kin | skin | akin | ikon

-kin angličtina

Význam -kin význam

Co v angličtině znamená -kin?

-kin

(now, chiefly, dialectal) Used to form adjectives expressing resemblance or likeness to, similar to -like. A suffix used to form nouns having qualities of or belonging to a particular kind, class, or sort.

-kin

(now, _, archaic) Forming diminutives of nouns.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-ki- | -kin- | -kind | -kini | -kins | -kirk | -kinesis