kind | kinda | skin | kino

-kind angličtina

Význam -kind význam

Co v angličtině znamená -kind?

-kind

Used to form nouns denoting groups or classes taken collectively.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-kin- | -kini | -kins | -kin | -kinesis | -kirk | -ki-