skin | skink | kings | kiss

-kins angličtina

Význam -kins význam

Co v angličtině znamená -kins?

-kins

Forming (often intentionally childish or twee) diminutives of nouns.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-kin- | -kind | -kini | -kin | -kinesis | -kirk | -ki-