Arctic Circle angličtina

severní polární kruh, Severní polární kruh

Význam Arctic Circle význam

Co v angličtině znamená Arctic Circle?

Arctic Circle

a line of latitude near but to the south of the north pole; it marks the northernmost point at which the sun is visible on the northern winter solstice and the southernmost point at which the midnight sun can be seen on the northern summer solstice
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDobrý den a na shledanou | Hello and good-byeTyhle věty potřebujete v angličtině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Arctic Circle překlad

Jak z angličtiny přeložit Arctic Circle?

Arctic Circle angličtina » čeština

severní polární kruh Severní polární kruh Arktický kruh

arctic circle angličtina » čeština

severní polární kruh

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako Arctic Circle?

Arctic Circle angličtina » angličtina

polar circle arctic circle Arctic

arctic circle angličtina » angličtina

polar circle Arctic Circle

Arctic circle angličtina » angličtina

Polar circle
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPeníze | MoneyPatnáct vět o penězích, bez kterých se v angličtině neobejdete.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Arctic Circle příklady

Jak se v angličtině používá Arctic Circle?

Jednoduché věty

It no longer seems to be a perfect circle.
Už to jako dokonalý kruh nevypadá.
We grew up within our family circle.
Vyrostli jsme v našem rodinném kruhu.
Draw a circle.
Narýsujte kruh.
Our math teacher drew a circle on the blackboard.
Naše učitelka matematiky na tabuli nakreslila kruh.
Our math teacher drew a circle on the blackboard.
Náš matikář na tabuli načrtnul kruh.
We formed a circle around the teacher.
Seskupili jsme se kolem učitele do kruhu.
Make a circle and hold hands.
Utvořte kruh a držte se za ruce.
He widened his small circle of friends.
Rozšířil svůj úzký okruh přátel.
The result of dividing the circumference of a circle by its diameter is equal to pi.
Výsledek dělení obvodu kruhu jeho průměrem se rovná pí.
This circle was drawn by a compass.
Tato kružnice byla narýsována kružítkem.
Tom wasn't wearing a wedding ring, but Mary noticed a white circle on his ring finger.
Tom na sobě neměl snubní prsten, ale Mary si povšimla bledého proužku na jeho prsteníku.
God is a circle whose circumference is a straight line.
Bůh je kruh, jehož obvodem je přímka.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOkna a dveře | Doors and windowsTyhle anglické věty vám otevřou všechny dveře, a to doslova.Naučit se 15vet.cz »