adresát čeština

Překlad adresát anglicky

Jak se anglicky řekne adresát?

adresát čeština » angličtina

addressee recipient consignee payee
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Příklady adresát anglicky v příkladech

Jak přeložit adresát do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Víte, vyčerpal jsem povolený dopisy. i když se vrátily s tím, že adresát tam už nebydlí.
Well, I used up all my letters for this month, but they came back saying the person no longer lived at the address.
Adresát: Marks spol., Charing Cross Road 84.
To Marks Co., 84 Charing Cross Road.
ADRESÁT ZEMŘEL.
DECEASED.
Vy a adresát používáte stejnou knihu.
That both you and the recipient use the same book.
Kdo je adresát?
Who's the addressee?
Anonymní adresát.
Mm-hm. To an anonymous recipient.
Adresát mailu, KWON Jeong-min, je duch.
The email's recipient, kwon jeong-min, is a ghost.
Pokud vážně odjíždíš, tak kdo potom bude adresát tradičního Fezova půlnočního osahávání?
If you're actually going, then who is going to be the recipient of Fez' traditional midnight feel-up?
Jen adresát vzkazů ne.
We were just wrong about who the message was for.
Podíval ses, kde ten adresát seděl?
You get a look at where he was locked up with those letters?
Adresát je moskevské pekařství.
No. What is odd is that it was shipped to a bakery in Moscow.
Gusi, ty seš tady taky jako adresát.
You're listed as a recipient here.
Autor je génius, ale to musí být i adresát, aby ji dešifroval.
The writer's a genius, but the recipient would have to be, too, in order to decode it.
Vaše kancelář je podepsaná jako adresát. Naše kancelář?
Your office signed off on its delivery.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV restauraci | In the restaurantTyhle anglické věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »