architomy angličtina

Význam architomy význam

Co v angličtině znamená architomy?

architomy

(biology) A form of reproduction, in some annelids, in which fission is followed by bodily reorganization
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...