arctic roll angličtina

Význam arctic roll význam

Co v angličtině znamená arctic roll?

arctic roll

(British) A British dessert like a jelly roll, but with ice cream instead of jelly.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyAutobusy a tramvaje | Buses and tramsS těmito anglickými větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města na světě.Naučit se 15vet.cz »

Příklady arctic roll příklady

Jak se v angličtině používá arctic roll?

Jednoduché věty

If you leave them lying on the desk they may roll off, so stand them in the test-tube rack.
Necháš-li je ležet na stole, mohly by se skutálet dolů, tak je postav do stojanu na zkumavky.
Mary needs a whole roll of toilet paper to wipe her ass clean.
Mary potřebuje na vytření své prdele celou rolku toaletního papíru.

Příklady arctic roll anglicky v příkladech

Jak přeložit arctic roll do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Trochu víc rock roll.
A touch more rock 'n' roll.
Ani Marty Sall, ani filmy bez sentimentu, ani herci oblečení do triček, ani rock and roll, ani jukebox, nic z toho.
THIS IS THE WORLD, DAN, RIGHT IN HERE. FROM NOW ON, I KEEP THE DRAPES DRAWN AND DOORS LOCKED.
Budemhrátrockand roll.
We're gonna roll it up.
Jsem Roll krále a toto je m? j bratr Sam.
I'm Roll King and this is my brother Sam.
To je Roll král!
This is Roll King!
A na Roll?
What about Roll?
Nezabil jsem krále Roll.
I did not kill Roll King.
Ale ty jsi opustil Roll ho zabít, protože vy a Decker si myslel, že m?
But you let Roll kill him, Because you and Decker thought Arch King would kill me.
Rock and roll, tango.
Rock and roll, tango.
Jelly Roll tě bude nenávidět, že tě něco takovýho vůbec napadlo.
Jelly Roll would hate you for even thinking in such an idea.
Má namířeno k Jelly Rollovi. - Co je zač, ten Jelly Roll?
He's going to Jelly Roll.
Jelly Roll říkal, že ho nechytíte.
He's here, he's there.
Jelly Roll je ten, kdo nás podrazil, ne Joe. Máš smyčku kolem krku a stejně se ho zastáváš.
You've got a noose surround your neck and still you stand up for him.
Starý dobrý Jelly Roll.
Good ol' Jelly Roll's stepping in wood.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Dokonce i rock and roll sehrál svou roli.
Even rock and roll played a part.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »