mucha | mícha | archa | machr

mrcha čeština

Překlad mrcha anglicky

Jak se anglicky řekne mrcha?

mrcha čeština » angličtina

carrion carcass bitch beast swine offal ket corpse cadaver body
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDobrý den a na shledanou | Hello and good-byeTyhle věty potřebujete v angličtině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Příklady mrcha anglicky v příkladech

Jak přeložit mrcha do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Proč se chová jako mrcha?
Why is she being such a bitch?
Orel a mrcha přistáli.
Oh. The eagle and the bitch have landed.
Jsem sobecká mrcha a opravdu bych nesnesla, kdybys někdy onemocněla.
I'm a selfish bitch, and I'd hate it if you ever got sick.
Připadám si jako mrcha, Johnny.
Oh, I feel like such a heel, Johnny.
Zatracená mrcha.
Damned creature.
Víte, možná to vlastně myslí dobře. - Je to mrcha.
You know, she probably means well after all.
Tak ať se stará o sebe, mrcha jedna.
She don't know what she's talking about.
Když je mrcha, tak je mrcha!
If she's a bitch, she's a bitch.
Když je mrcha, tak je mrcha!
If she's a bitch, she's a bitch.
Mohla by být mojí sestrou, ale je to hrozná mrcha.
She might be my sister, but she's a nasty bitch.
Moje nohy. Mrcha nohy.
My legs, damned legs.
Mrcha nohy.
Damned legs.
Mrcha pes!
Crap!
Mrcha!
Damn!

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »