mucha | mícha | archa | machr

mrcha čeština

Překlad mrcha francouzsky

Jak se francouzsky řekne mrcha?

mrcha čeština » francouzština

charogne salope salaud rosse mort garce carcasse cadavre

Příklady mrcha francouzsky v příkladech

Jak přeložit mrcha do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Nejspíš je to mrcha.
Je pense que c'est sûrement une tache.
Stačí mi dvě minuty s Maddoxovou - a budu vědět, jestli je mrcha, nebo ne.
Donne moi deux minutes avec cette Maddox et je saurai pour de bon si c'est une tache ou non.
Já ti nevím. Nedokážu se zbavit pocitu, že ta ženská je mrcha.
Je ne sais pas, je n'arrive pas à me sortir de la tête l'idée que c'est une vraie plaie.
Protože když za ní půjdu a zjistím, že to je mrcha, budu to zase já, kdo s ní půjde do křížku kvůli každé nespravedlnosti.
Parce que si je lui parle et qu'elle est effectivement une tache, alors je vais devoir reprendre la casquette de ce type qui s'en prend à elle à la moindre petite injustice.
Proč se chová jako mrcha?
Pourquoi est ce que c'est une salope?
Orel a mrcha přistáli.
L'aigle et la garce sont arrivés. Vraiment? Laisse-moi voir.
Připadám si jako mrcha, Johnny.
J'ai tellement honte.
Kdybych byla mrcha, už bys smrděl v lochu.
Tu serais en taule, imagine: Photo, empreintes et tout le cirque!
Ta mrcha řekla, že mě zatkli za unášení dětí.
Elle dit que j'ai été condamnée pour enlèvement d'enfant.
Je to mrcha.
C'est une garce.
Tak ať se stará o sebe, mrcha jedna. - Mám právo na svého právníka.
Elle n'est pas rentrée de la nuit.
Když je mrcha, tak je mrcha!
Si c'est une pute, c'est une pute.
Když je mrcha, tak je mrcha!
Si c'est une pute, c'est une pute.
Ta mrcha.
Elle a été coriace.

Možná hledáte...