arch | mrcha | arche | Praha

archa čeština

Překlad archa francouzsky

Jak se francouzsky řekne archa?

archa čeština » francouzština

arche

Archa čeština » francouzština

Arche de Noé

Příklady archa francouzsky v příkladech

Jak přeložit archa do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Noemova archa a dřevění vojáčci.
Et puis, elle n'arrête pas le progrès.
Co je to, seržante, Noemova archa? Kdo ho přinesl do letadla?
Eh, regardez ce qu'on a là!
Noemova archa 20. století.
L'arche de Noé du 20ème siècle.
Narodil jsem se a vyrostl v místě, zvaném Noemova archa.
Je suis né dans un coin appelé I'Arche de Noé.
Noemova archa.
Le sacrifice de Noé.
Jako archa.
Comme l'arche?
Archa?
L'arche?
Noemova archa.
L'arche de Noé.
Tady Refusis, voláme vesmírnou loď Archa.
Ici Refusis. J'appelle le vaisseau Arche.
Archa exploduje!
L'Arche va exploser.
Hlavní ale je, jestli je v pořádku i Archa.
Plus important : l'Arche va toujours bien?
Ne, je to archa.
Non, une arche. Un vaisseau.
Tady je Noemova archa.
Ici, I'Arche de Noe.
Archa Noemova.
L'Arche de Noé.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Prométheus, Médeia, Amazonky a v sousední Arménii Noemova archa - počátky Evropy našich mýtů jsou právě zde.
Prométhée, Médée, les amazones et dans l'Arménie voisine l'arche de Noé, sont autant de signes que l'Europe de nos mythes commence là.

Možná hledáte...