čeština | angličtina | němčina | ruština
arch | mrcha | brácha | zacha

archa čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená archa?

archa

loď, kterou postavil Noe schrána na desky desatera oltář, který lze uzavřít bočními křídly

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako archa?

archa čeština » čeština

míchač koráb

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje archa?

archa · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá archa?

Citáty z filmových titulků

Noemova archa 20. století.
Narodil jsem se a vyrostl v místě, zvaném Noemova archa.
Opravdu..a loď, naše novodobá archa Noemova, uniká zmaru, zatímco zbytek lidstva hledá útočiště na jiné planetě.
Noemova archa.
Archa není hotova. Hospodin čeká, ji dokončíme.
Kam nás archa zanese?
A archa sedmnáctého dne sedmého měsíce spočinula na pohoří Araratu.
Jméno na hrobě je Arch Stanton.
Arch Stanton?
Plus Augustova archa.
Ne, je to archa.
Tady je Noemova archa.
Archa Noemova.
Kde byla uchovávána archa. - A právě tu nacisté hledají.
Noemova archa a dřevění vojáčci.
Co je to, seržante, Noemova archa?
Archa Stvoření musí být chráněna nade vše ostatní.
Archa Stvoření je připravena.
Archa potřebuje prostor 30 čtverečních mil.
Archa Stvoření pohyblivá.
Archa Stvoření se otevře!
Jako archa.
Archa?
Zapoměň na to. Co je sakra Archa Stvoření?
Archa není dílo Daleků.
Jako archa. - Archa?
Tady Refusis, voláme vesmírnou loď Archa.
Archa exploduje!
Hlavní ale je, jestli je v pořádku i Archa.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Prométheus, Médeia, Amazonky a v sousední Arménii Noemova archa - počátky Evropy našich mýtů jsou právě zde.

Možná hledáte...