čeština | angličtina | němčina | ruština

archiv čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená archiv?

archiv

sbírka písemností historického či úředního významu instituce, vytvářející a spravující archiv

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako archiv?

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje archiv?

archiv · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá archiv?

Citáty z filmových titulků

K dosažení co nejlepší kvality využily Sony Pictures Entertainment a Filmový a televizní archiv UCLA nových laboratoří a digitálních technologií.
Tohle je vůbec nejúplnější archiv.
Archiv bude zavřený, ne?
Zkus Archiv.
Jednou jsem za trest musela uklízet archiv.
Hlavně osobní a archiv.
Osobní a archiv?
Viděla jsem záznamy o telefonátech, když mi Shipler ukazoval váš archiv.
Ten váš archiv je na nic.
Můžete. My máme takový malý archiv.
Archiv soustřeďující údaje v krystalových minizáznamech.
Bohatý archiv s dopisy Augustina, Martina Luthera.
Jak opouštěli archiv, Lenny cítila, že úzkost v jejím srdci. se změnila zpět na její předcházející obdiv a tentokrát. se znovu objevenou hlubokou láskou.
Haló. Tady soudce Chamberlain Haller. Mohl bych dostat archiv?
Chtěl bych si ji vyfotit, Pro archiv.
Archiv je jejich špatné svedomí.
Kdyby Němci shromažďovali fotografie všech svých dělníků, potřebovali by archiv velký jako Hitlerovo ego.
Můžu vám dát plán základny, ukázat, kde je záznamový archiv a fotolaboratoř.
Centrální archiv se nikdy předtím nezmýlil.
Náš archiv 8-41.
Počítači, kriminologický archiv.
Mohl bych dostat archiv?
Můžeš se dostat k záznamům Sněmu přes centrální bajorský archiv.
Chybí mi můj archiv.
Extrémně důmyslný archiv všech našich zdravotních záznamů.
Můžete zkusit archiv, ale než seženete povolení, bude to trvat sto let.
Pokud byste něco nemohl najít, využijte můj archiv.
Chtěl bych si ji vyfotit. Pro archiv.
Vypadá to na archiv.
Koupí levně přes archiv.
Archiv.

Možná hledáte...