archiv čeština

Překlad archiv anglicky

Jak se anglicky řekne archiv?

archiv čeština » angličtina

archive archives file record office chancery
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyAutobusy a tramvaje | Buses and tramsS těmito anglickými větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města na světě.Naučit se 15vet.cz »

Příklady archiv anglicky v příkladech

Jak přeložit archiv do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Chtěl bych si ji vyfotit, Pro archiv.
I'd. like to take a few pictures. For the archives.
Archiv je jejich špatné svedomí.
The police archives are their guilty conscience.
Kdyby Němci shromažďovali fotografie všech svých dělníků, potřebovali by archiv velký jako Hitlerovo ego.
If the Germans kept a photographic record of all their workers. they'd need a filing cabinet as big as Hitler's ego.
Můžu vám dát plán základny, ukázat, kde je záznamový archiv a fotolaboratoř.
I could sketch a layout of the place for you, show you where the record section and the photo lab are.
Tohle je vůbec nejúplnější archiv.
These are the most complete archives ever to be conceived.
Archiv bude zavřený, ne?
The archives will be closed, no?
Centrální archiv se nikdy předtím nezmýlil.
Central Records have never been wrong before.
Náš archiv 8-41.
Our 8-41 archive.
Zkus Archiv.
Check the Exchange.
Jednou jsem za trest musela uklízet archiv.
One day, as punishment, they made me clean up the archives.
Hlavně osobní a archiv.
Mainly Personnel and Records.
Osobní a archiv?
Personnel and Records.
Viděla jsem záznamy o telefonátech, když mi Shipler ukazoval váš archiv.
I saw all the notes on the calls. the day Shipler showed me your file cards.
Ten váš archiv je na nic.
We should just get rid of the archives.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPeníze | MoneyPatnáct vět o penězích, bez kterých se v angličtině neobejdete.Naučit se 15vet.cz »