C1

archive angličtina

archiv, archivovat

Význam archive význam

Co v angličtině znamená archive?
Definice v jednoduché angličtině

archive

An archive is a collection of historical information, usually kept for people in the future to see. The police keeps an archive of the files of the criminals.

archive

When you archive something, you store and preserve it for people in the future to see. A person who archives things as a job is known as an archivist. I just archived my family's photo collection so that we can see it in the future.

archive

archiv a depository containing historical records and documents archivovat put into an archive
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »

Překlad archive překlad

Jak z angličtiny přeložit archive?

archive angličtina » čeština

archiv archivovat archivní archív

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako archive?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDobrý den a na shledanou | Hello and good-byeTyhle věty potřebujete v angličtině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Časování archive časování

Jak se v angličtině časuje archive?

archive · sloveso

Příklady archive příklady

Jak se v angličtině používá archive?

Citáty z filmových titulků

The restoration of the film took place in 1997 in collaboration between the Stiftung Deutsche Kinemathek and Taurus Film in the Federal Archive.
Restaurace filmu byla provedena v roce 1997 ve spolupráci nadace německé kinematografie a Taurus Filmu ve Spolkovém filmovém archívu.
Oh, I came here to the archive. to seek peace within myself, Father.
Oh, přišel jsem sem do archivu. abych se ujistil, otče.
This appears to be an archive or library of some kind.
Tohle vypadá jako nějaký archív nebo knihovna.
It never fails. The archive-number is 33.410.52.
Je to číslo 3341052.
The archive section, two blocks west - corner of Breck and Ackerman.
Sekce archivů, 2 bloky západně - na rohu Breck a Ackerman.
Our 8-41 archive.
Náš archiv 8-41.
And now there's no trace of us in any military archive. Right?
A teď po nás není ve vojenských archívech ani stopy, že?
I went through the archive again, and I've picked out some more clippings.
Byla jsem v archivu a přinesla jsem vám výstřižky z jiných novin.
And the code of the particular key is recorded here. opposite the archive number of the data extract.
A kód určitého klíče je zaznamenán zde oproti archivnímu číslu vyjmutých dat.
May I ask, Herr Rosenberg, if you have had any previous experience in archive work?
Můžu se zeptat, pane Rosenbergu, pracoval jste už někdy v archívu?
Today I can give you a responsible task that calls for very little archive experience.
Hned dnes vás mohu pověřit odpovědným, avšak technicky méně náročným úkolem.
See if the archive can give us some answers.
Podívej se po té panence do archivu.
My head is like some kind of archive of past deeds, figures, epochs, religions.
V hlavě mám něco jako archív, mrtvá fakta, epochy, události.
Werner takes her to this government archive filled with photos and documents about famine throughout the world.
Verner ji vzal do vládního archívu. plného fotografií a dokumentů o bídě po celém světě.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Much of Proctor's book, which will be published in January, is based on a vast archive of tobacco-industry documents, released during litigation.
Velká část Proctorovy knihy, která vyjde v lednu, je založena na obrovském archivu dokumentů tabákového průmyslu, zveřejněných v rámci soudních sporů.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLetní dovolená | Summer holidayS těmito anglickými větami cestu na pláž určitě najdete.Naučit se 15vet.cz »