archive file angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako archive file?

archive file angličtina » angličtina

archive
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Příklady archive file příklady

Jak se v angličtině používá archive file?

Jednoduché věty

If it annoys you so much, file a complaint.
Když tě to tak otravuje, podej stížnost.
Put it in the file.
Dej to do složky.
Tom decided to file a complaint against his neighbours.
Tom se rozhodl podat trestní oznámení na své sousedy.

Příklady archive file anglicky v příkladech

Jak přeložit archive file do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Kdepak File.
No, not File.
Ať je to třeba i File.
And it might be File.
Tak mě přece poslouchej, File?
Will you listen to me, File?
File, je mi z tebe nanic.
File, you make me disgusted.
Tak ahoj, File.
See you later, File.
Ahoj, File.
Hi, File.
Dobrej, File.
Hiya, File.
File, a co poker?
File, how's your poker?
Ty, File, co ti to visí tady u košile?
Hey, File, what's that hanging down from your shirt?
Rozumíš, File?
Get it, File?
File, promiň.
I'm sorry, File.
Tvá žena neumřela, File.
Your wife didn't die, File.
V kolik myslíte, že File přijde?
What time do you suppose File will get here?
File tedy nepříde.
File's not coming.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...