archive picture angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako archive picture?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »

Příklady archive picture příklady

Jak se v angličtině používá archive picture?

Jednoduché věty

Is it a recent picture?
Je to nedávný snímek?
I hope to see his picture soon.
Doufám, že brzy uvidím jeho fotku.
This is a genuine picture by Picasso.
Toto je pravý Picassův obraz.
Can you identify the man in this picture?
Dokážeš identifikovat toho muže na obrázku?
Let's take a picture.
Pojďme udělat snímek.
He painted a picture of a dog.
Namaloval obrázek psa.
He painted a picture of a dog.
Namaloval psa.
He showed me his picture.
Ukázal mi svoji fotku.
She is drawing a picture.
Kreslí obrázek.
Tom has finished painting the picture of Mary that he's been working on for a couple of months.
Tom dokončil obraz Mary, na kterém pracoval několik měsíců.
I'd like to bring attention to this picture again.
Chtěl bych znova upozornit na tento obraz.
Who took the picture?
Kdo udělal tu fotku?
Did you find another picture?
Našel jsi další obrázek?
At last I found the picture I was looking for.
Konečně jsem našel ten obrázek, který jsem hledal.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLetní dovolená | Summer holidayS těmito anglickými větami cestu na pláž určitě najdete.Naučit se 15vet.cz »