archivář čeština

Překlad archivář anglicky

Jak se anglicky řekne archivář?

archivář čeština » angličtina

archivist
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPaměť | MemoryJak anglicky mluvit o pamatování a zapomínání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady archivář anglicky v příkladech

Jak přeložit archivář do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Archivář mi řekl, že Gelman na univerzitu krátce chodil, ale nemá žádný záznam, že by někdy chodil na mé přednášky.
The registrar said Gelman had been at the university. but there was no record of his attending my classes.
Jsem jen obyčejnej policejní archivář. Žádnej člen Kongresový knihovny.
I'm just an ordinary police book, not the Library of Congress.
U mostu Milvio se archivář Mughini a jeho kolega Bellotti rozhodli uchýlit se podloudně ke zcela nové technice nedávno vynalezené inženýry Barsantim a Matteuccim, tedy k prvnímu slavnému prototypu motoru pro čluny.
PonteLivio:theArchivist Mughini and his colleague, Belotti Bom decidedtoresorttothehelp of a mechanical contraption recentlyinventedby engineers Barsanti and Matteucci. Itwasthefamousfirstprototype of the diesel engine. it was a blast.
Archivář Dumy schovával dokumenty.
Archivist of the Duma citizen repository of documents.
Náš vrchní archivář, pan Jenkins, je k vašim službám.
Our chief archivist, Mr Jenkins, is here to assist you.
Jsi stále archivář řádu?
Are you still the archivist of the order?
Otec Adam je náš archivář.
Father Adam's in charge of our archives.
Archivář.
He's the manager of the archives.
Jsem výborný archivář.
Uh, well, sir, I'm an excellent filer.
Nejsem archivář!
I'm not a historian.
Rozvedl jsem se se svou druhou ženou, mám bezperspektivní zaměstnání. jako archivář.
My second wife divorced me, I work a dead end Job. as a file clerk.
Jsem Osric, místní archivář.
I am Osric, keeper of the village archives.
Jerry z návrhařského. Wally, archivář.
Jerry from set design.
Jakožto archivář Rady, to, co napíšete, se bude předávat z generace na generaci.
As record keeper for council, what you write will be passed through generations.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV restauraci | In the restaurantTyhle anglické věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »