archivist angličtina

archivář

Význam archivist význam

Co v angličtině znamená archivist?

archivist

a person in charge of collecting and cataloguing archives
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »

Překlad archivist překlad

Jak z angličtiny přeložit archivist?

archivist angličtina » čeština

archivář

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako archivist?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySpánek | SleepJak mluvit anglicky o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady archivist příklady

Jak se v angličtině používá archivist?

Citáty z filmových titulků

Archivist of the Duma citizen repository of documents.
Archivář Dumy schovával dokumenty.
Our chief archivist, Mr Jenkins, is here to assist you.
Náš vrchní archivář, pan Jenkins, je k vašim službám.
Are you still the archivist of the order?
Jsi stále archivář řádu?
I'm an archivist, and the Commonwealth Public Information Act guarantees me full access to all diplomatic events.
A výnos Společenství o veřejných informacích mi zaručuje přístup ke všem diplomatickým událostem.
The archivist.
Archivářky.
Now, you hear what i just said to the archivist.
Slyšel jsi, co jsem právě řekla archiváři.
Whatever.Just keep the archivist occupied, ok, So i can get the case file.
Jen toho archiváře nějak zabav, abych mohla vzít ten spis.
Whoa, whoa, whoa, the archivist, that guy?
Tak brzdi, archiváře? Toho chlapa?
Is there anything in there about other abductions, I mean abductions other than the archivist's body?
Je tam něco o dalších únosech, teda myslím o únosu někoho jinýho, než těla toho archiváře.
Cardinal Masao Takada, archivist and librarian of the Holy Roman Church.
Kardinál Masao Takada, archivář a knihovník Římskokatolické cíkve.
Fabricants have no such memories Archivist.
Fabrikanti nemají takové vzpomínky, Archiváři.
Perhaps you should ask him Archivist.
Možná by ses měl zeptat jeho, Archiváři.
Inform the Archivist. Prepare for excisement.
Zavolejte archiváře a připravte ji exikaci.
Excellent. Our new archivist will require unlimited access to our files.
Náš nový archivář bude požadovat neomezený přístup k našim souborům.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »