archiving angličtina

archivování, archivace

Překlad archiving překlad

Jak z angličtiny přeložit archiving?

archiving angličtina » čeština

archivování archivace
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyUniverzální odpovědi | Universal answersPatnáct způsobů, jak se v angličtině vykroutit z jakékoliv nepříjemné konverzace.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako archiving?

archiving angličtina » angličtina

grandfather filing

Příklady archiving příklady

Jak se v angličtině používá archiving?

Citáty z filmových titulků

System has finished processing and archiving records. for period of one million years from initial scanning date.
Systém ukončil zpracování a archivaci záznamů za období milion let od původně stanoveného datumu.
Doesn't winter seem more like archiving season?
Nebyla by lepší období zima pro archivaci?
I don't feel like answering the phone and archiving letters and.
Prostě se necítím jen na zvedání telefonů a zakládání dopisů.
Look, I sent it down to Archiving to make a backup of all the data.
Poslal jsem ji do archivu, aby zálohovali data.
After the attack this morning, Homeland Security has been archiving communications in the LA area.
Po tom útoku dnes rádno, Domácí bezpečnost archivuje a třídí komunikaci v oblasti L.A.
I was archiving these files from the wife's flash drive.
Archivoval jsem ty soubory z toho flash disku.
Archiving is fascinating by nature.
Archiv je sám o sobě fascinující.
A couple of weeks ago,I was archiving some gowns,and I came across this.
Před pár týdny jsem archivovala nějaké šaty, a našla jsem tohle.
Now, Edward's visual apparatus, on the other hand, acts more like an image scanner, rapidly moving in parallel sweeps, and then archiving.
Jenže na druhé straně, Edwardův vizuální aparát pracuje spíše jako obrázkový skener, rychle projíždí rovnoběžné úseky a pak archivuje.
Each generation should consider if the archiving method is appropriate for the future.
Každá generace by měla zvážit - jestli archivující metoda je vhodná i do budoucna.
Nobody takes archiving seriously.
Nikdo nebere archivaci vážně.
And they are digitally archiving their existence.
A digitálně archivují svou existenci.
I have not seen anything worth archiving, sir, not on my shift.
Neviděl jsem nic, co by stálo za archivaci, pane, při mé směně ne.
He helped with archiving dotty's research materials. At the magazine after she died.
Pomáhal archivovat výsledky Dottyiných výzkumů. v časopisech po tom, co umřela.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPočasí | The weatherAnglické věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...