archivní čeština

Překlad archivní anglicky

Jak se anglicky řekne archivní?

archivní čeština » angličtina

archival archive
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Příklady archivní anglicky v příkladech

Jak přeložit archivní do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Nemá rád archivní?
Didn't like the vintage?
Archivní křídlo je pryč.
The records wing - it's gone!
To byl archivní kousek.
One from the vaults.
Ale tohle je poprvé, co jsem ochutnal archivní víno v Kantonu.
But this is my first time to try old wine in Guangdong.
Přinejmenším má ten starej prďola dobré archivní víno.
Well, at least the old fart stocks some good wine.
Bohužel, nezůstalo mi o moc víc než archivní víno a vzpomínky.
Alas, I have little more than vintage wine and memories.
Její kartičky a naše archivní záznamy mají hodně společného.
Her dance cards and our mug books have a lot in common.
My primáři jsme na archivní materiály hákliví.
We management Johnnies are ticklish about archives.
Přísahám Bohu, že kdybys to rozbil, je to archivní kousek, tak bych ti jednu vrazil.
Will you?
Willow, Alexi, vy si vezmete archivní knihy v muzeu.
How about the museum?
I další dostupné archivní materiály o tom regionu, o tamních lidech nebo arménské genocidě.
As well as every available piece of archival material that so much as hints at the region or these people or the Armenian genocide.
Neměla sis kupovat archivní boty.
I told you not to wear vintage shoes.
Tome, archivní záběry kurdských vězňů.
Tom, archive footage of the Kurdish prisoners.
Vybrali jste si archivní soubor č.12-1.
You have selected historical file number 12- 1.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jako studovaný historik jsem svou argumentaci opřel o archivní zdroje.
As historians are trained to do, I based my argument on the archives.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...