archiválie čeština

Příklady archiválie anglicky v příkladech

Jak přeložit archiválie do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Tvé archiválie by se opravdu neměly ničit.
Your archives shouldn't really be destroyed.
Už prohledávám armádní archiválie, takže nemáte zač.
I'm already doing a military archival search, so you are welcome.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...