archived angličtina

archivovaný

Význam archived význam

Co v angličtině znamená archived?

archived

placed into an archive
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV restauraci | In the restaurantTyhle anglické věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

Překlad archived překlad

Jak z angličtiny přeložit archived?

archived angličtina » čeština

archivovaný

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako archived?

archived angličtina » angličtina

buried
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyUniverzální odpovědi | Universal answersPatnáct způsobů, jak se v angličtině vykroutit z jakékoliv nepříjemné konverzace.Naučit se 15vet.cz »

Příklady archived příklady

Jak se v angličtině používá archived?

Citáty z filmových titulků

Yes, we have them all archived.
Ano, máme všechno archivované.
I'm looking for older documentation. Court records archived on hard copy.
Hledám starší dokumentaci, archivované soudní záznamy.
Becasue I have copied what I had to copy, and archived what I had to archive.
Okopírovala a založila jsem, co bylo třeba.
Now, if we're lucky, the operative will have archived the details of the shipment and we can intercept the bomb before it's delivered.
Když budeme mít štěstí, agent archivoval detaily zásilky a budeme moci bombu zachytit dříve než dorazí.
Now, if we're lucky, the operative will have archived the details of the shipment, and we can intercept the bomb before it's delivered.
Když budeme mít štěstí, agent archivoval detaily zásilky a budeme moci bombu zachytit dříve než dorazí.
He did get some funny stuff, I'll admit. but he didn't live life, he viewed it. then edited the best bits and archived them.
Dobře, uznávám, že občas natočil něco legračního, ale on život nežil, on ho pozoroval, nejlepší části pak sestříhal a uložil do archivu.
You want your archived footage?
Chceš ty natočený kazety?
They were archived at the university of Milan, but about a year ago, Dean had me move them to a private facility in San Francisco.
Byly skladovány na univerzitě v Miláně, ale asi před rokem mi Dean řekl, abych je přesunula do soukromého zařízení v San Franciscu.
This was archived in the county records.
Bylo to archivovaný v okresních záznamech.
Look, you said that the footage from these cameras is archived, right?
Podívej, říkal jsi, že záznam z těch kamer se archivuje, že?
They're all archived.
Všechny jsou archivované.
To understand what war is, to rely on what's archived in history books is definitely not enough.
Aby člověk pochopil válku, nemůže se spoléhat na to, co najde v knihách.
On his home computer, he's archived, like,a ka-jillion things on one common subject.
Na svém domácím počítači má fůru věcí o jediném subjektu.
I've destroyed the samples and archived my notes.
Zničil jsem vzorky a archivoval své poznámky.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »