archív čeština

Překlad archív anglicky

Jak se anglicky řekne archív?

archív čeština » angličtina

file archives archive
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyUniverzální odpovědi | Universal answersPatnáct způsobů, jak se v angličtině vykroutit z jakékoliv nepříjemné konverzace.Naučit se 15vet.cz »

Příklady archív anglicky v příkladech

Jak přeložit archív do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Film CESTA MATKY KRAUSEOVÉ KE ŠTĚSTÍ byl restaurován v roce 1957 z verze sestavené Otto Nagelem pro Státní filmový archív NDR s novými mezititulky a měl délku 2.846 m (125 minut).
THE JOURNEY TO HAPPINESS OF MOTHER KRAUSE restored in 1957 from a version made by Otto Nagel for the State Film Society of the GDR with new intertitles. It had an original length in 1929 after censorship of 2,846 m (125 minutes).
O každém si vedou archív záznamů.
They keep a file on what everybody thinks of you.
Požádej archív, aby to prověřil.
Will you ask Records to verify it?
Tohle vypadá jako nějaký archív nebo knihovna.
This appears to be an archive or library of some kind.
Archív.
The Exchange.
Sbalte plány pro archív.
Let's get hold of these plans for the archives.
Seržant, Archív, Scotland Yard.
Sergeant, Records Bureau, Scotland Yard.
Lucianův archív, néé!
No! Not Luciano's file!
V hlavě mám něco jako archív, mrtvá fakta, epochy, události.
My head is like some kind of archive of past deeds, figures, epochs, religions.
Časopis by měl mít originální kazety, nebo kopii pro archív.
The magazine should retain the original tape, or a copy for its files.
Toto je náš archív.
And this is our booking area.
V Bostonském kostele je archív.
When we get to that church in Boston they got to have records, right?
Někde tu musí být archív. To nepůjde.
There must be an archive.
Doplňuji data o nápravném zařízení Elemspur pro bajorský centrální archív.
My name is Alenis Grem.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »