arch | mrcha | Praha | dráha

archa čeština

Překlad archa švédsky

Jak se švédsky řekne archa?

archa čeština » švédština

ark

Archa čeština » švédština

Noas ark

Příklady archa švédsky v příkladech

Jak přeložit archa do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Archa není hotova. Hospodin čeká, až ji dokončíme.
Arken är icke klar.
Kam nás archa zanese?
Och vart har arken fört oss?
A archa sedmnáctého dne sedmého měsíce spočinula na pohoří Araratu.
Och i sjunde månaden, på sjuttonde dagen i månaden stannade arken på Ararats berg.
Ne, je to archa.
Nej, en ark. Ett skepp.
Veliteli Duhové letky, ozvěte se! Tady je Noemova archa. Ohlaste se!
Anropar Rainbow Leader!
Archa Noemova.
Noaks ark.
Kde byla uchovávána archa.
Där förbundsarken förvarades.
Jak vypadá ta archa?
Hur ser den där arken ut?
Archa úmluvy. - Na světě není nic úžasnějšího.
Förbundsarken.
Ta archa.
Arken.
Stejně jako archa.
Som arken.
Jonesi, uvědomujete si, co archa je? Je to spojení.
Jones, inser ni att arken är en sändare?
Vím, kde je archa.
Jag vet var arken finns.
Možná, že archa čeká na své objevení v nějaké vedlejší místnosti.
Arken står kanske i nåt förrum som vi inte har hittat.

Možná hledáte...