Arch | arca | mrcha | parcha

archa čeština

Překlad archa spanělsky

Jak se spanělsky řekne archa?

archa čeština » spanělština

arca

Archa čeština » spanělština

Arca de Noé

Příklady archa spanělsky v příkladech

Jak přeložit archa do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Mnohem prostší. Noemova archa a dřevění vojáčci.
El arca de Noé y soldados de madera.
Noemova archa 20. století.
El arca de Noé del siglo XX.
Noemova archa.
El sacrificio de Noé.
Archa Stvoření musí být chráněna nade vše ostatní.
El Arca del Génesis debe ser protegida sobre todo lo demás.
Archa Stvoření je připravena.
El Arca del Génesis está lista.
Archa Stvoření pohyblivá.
El Arca del Génesis en movimiento.
Archa Stvoření se otevře!
El Arca del Génesis se abrirá.
Jako archa. - Archa?
Al igual que el arca?
Jako archa. - Archa?
Al igual que el arca?
Noemova archa.
El arca?
Archa není hotova. Hospodin čeká, až ji dokončíme.
El Señor espera a que acabemos el arca.
A archa sedmnáctého dne sedmého měsíce spočinula na pohoří Araratu.
El día decimoséptimo del séptimo mes, el arca se posó sobre el monte Ararat.
Archa exploduje!
El Arca está a punto de saltar por los aires!
Hlavní ale je, jestli je v pořádku i Archa.
Qué es más importante, que el Arca continue a salvo?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Prométheus, Médeia, Amazonky a v sousední Arménii Noemova archa - počátky Evropy našich mýtů jsou právě zde.
Prometeo, Medea, las Amazonas y, en la vecina Armenia, el Arca de Noé. la Europa de nuestros mitos comienza aquí.

Možná hledáte...