arch | mrcha | Arche | Arsch

archa čeština

Překlad archa německy

Jak se německy řekne archa?

archa čeština » němčina

Arche Arche Noah

Archa čeština » němčina

Arche Noah
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady archa německy v příkladech

Jak přeložit archa do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Noemova archa 20. století.
Eine Arche Noah des 20. Jahrhunderts.
Narodil jsem se a vyrostl v místě, zvaném Noemova archa.
Ich bin in einer ziemlich wilden Gegend geboren und aufgewachsen.
Opravdu..a loď, naše novodobá archa Noemova, uniká zmaru, zatímco zbytek lidstva hledá útočiště na jiné planetě.
Noahs Arche - das Raumschiff, das Rettung vor der Atomseuche sucht.
Noemova archa.
Das Opfer Noahs.
Archa není hotova. Hospodin čeká, až ji dokončíme.
Der Herr wartet auf unser Werk.
Kam nás archa zanese?
Wohin wird die Arche uns getragen haben?
A archa sedmnáctého dne sedmého měsíce spočinula na pohoří Araratu.
Am 17. Tage des siebten Monats blieb die Arche. auf den Höhen des Ararat liegen.
Plus Augustova archa.
Plus der Triumphbogen des Augustus.
Ne, je to archa.
Nein, eine Arche.
Tady je Noemova archa.
Hier ist Arche Noah.
Archa Noemova.
Die Arche Noah.
Kde byla uchovávána archa. - A právě tu nacisté hledají.
Wo die Lade aufbewahrt wurde.
Jak vypadá ta archa?
Und die suchen die Nazis. Wie sieht diese Lade denn aus?
Archa úmluvy.
Die Bundeslade.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Prométheus, Médeia, Amazonky a v sousední Arménii Noemova archa - počátky Evropy našich mýtů jsou právě zde.
Prometheus, Medea, die Amazonen und die Arche Noah im benachbarten Armenien belegen, dass europäische Mythen von hier ihren Ausgang nahmen.
Doporučujeme...Patnáct vět německyV restauraci | Im RestaurantTyhle německé věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...