mucha | mocha | mícha | mecha

mrcha čeština

Překlad mrcha spanělsky

Jak se spanělsky řekne mrcha?

mrcha čeština » spanělština

carroña muerto carniza carcasa cadáver

Příklady mrcha spanělsky v příkladech

Jak přeložit mrcha do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Nejspíš je to mrcha.
Yo creo que es una imbécil.
Stačí mi dvě minuty s Maddoxovou - a budu vědět, jestli je mrcha, nebo ne.
Mira, sólo dame dos minutos con esta Maddox, y estaré seguro de si es o no una imbécil.
Nedokážu se zbavit pocitu, že ta ženská je mrcha.
No puedo deshacerme del sentimiento - de que esa mujer es una idiota.
Protože když za ní půjdu a zjistím, že to je mrcha, budu to zase já, kdo s ní půjde do křížku kvůli každé nespravedlnosti.
Porque si hablo con ella, y realmente es una imbécil, de nuevo, voy a tener que ser ese tipo que se mete en su camino en cada pequeña injusticia.
Orel a mrcha přistáli.
El águila y la zorra han llegado. A ver, a ver, a ver.
Bože můj, to je ale mrcha.
Dios mío, qué perra.
Připadám si jako mrcha, Johnny.
Ah, me siento como una malvada, Johnny.
Ta mrcha řekla, že mě zatkli za unášení dětí.
Dijo que me condenaron por rapto.
Je to mrcha.
Es una canalla.
Tak ať se stará o sebe, mrcha jedna.
No sabe de qué habla.
Když je mrcha, tak je mrcha!
La puta, la muy puta.
Když je mrcha, tak je mrcha!
La puta, la muy puta.
Ta mrcha.
Ha sido dura de pelar.
Měla! Mohla by být mojí sestrou, ale je to hrozná mrcha.
Es mi hermana, pero reconozco que es una mala pécora.

Možná hledáte...