poppy | sappy | soapy | sloppy

soppy angličtina

sentimentální, ubrečený

Význam soppy význam

Co v angličtině znamená soppy?

soppy

(= sodden) wet through and through; thoroughly wet stood at the door drenched (or soaked) by the rain the speaker's sodden collar soppy clothes (= bathetic, maudlin, mushy, schmaltzy, sentimental, slushy) effusively or insincerely emotional a bathetic novel maudlin expressions of sympathy mushy effusiveness a schmaltzy song sentimental soap operas slushy poetry
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Překlad soppy překlad

Jak z angličtiny přeložit soppy?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako soppy?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...