tarnish angličtina

pošpinit, matnost

Význam tarnish význam

Co v angličtině znamená tarnish?
Definice v jednoduché angličtině

tarnish

The discoloration of some metals when exposed to air The tarnish on the silver tea pot must be removed.

tarnish

To discolor a metal due to exposure to the air Silver tea pots tarnish easily. Careful storage of silver will prevent it from tarnishing. To soil, sully, damage or compromise The rumors tarnished Jane's reputation.

tarnish

Damaged, sullied, soiled, compromised John's tarnished reputation cost him the respect of his co-workers.

tarnish

(= sully) make dirty or spotty, as by exposure to air; also used metaphorically The silver was tarnished by the long exposure to the air Her reputation was sullied after the affair with a married man discoloration of metal surface caused by oxidation
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNerozumím! | I don't understand!Těchto patnáct vět vám v angličtině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Překlad tarnish překlad

Jak z angličtiny přeložit tarnish?

tarnish angličtina » čeština

pošpinit matnost

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako tarnish?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyUniverzální odpovědi | Universal answersPatnáct způsobů, jak se v angličtině vykroutit z jakékoliv nepříjemné konverzace.Naučit se 15vet.cz »

Časování tarnish časování

Jak se v angličtině časuje tarnish?

tarnish · sloveso

Příklady tarnish příklady

Jak se v angličtině používá tarnish?

Citáty z filmových titulků

Besides, don't you think having a blind man like me help you would tarnish the reputation of the Iioka gang?
Kromě toho, nemyslíte si, že kdybyste se nechal chrátit od slepého muže, že by to mohlo uškodit pověsti Iokova gangu?
They let them tarnish.
Proto je zbaví lesku.
Don't cream on 'em. They'll tarnish.
Neudělej se na ně, nebo ztratí lesk.
One day, time. will tarnish your charms.
Jednoho dne. se zakalí váš šarm.
As for Robin Hood, the hero of the people the image that will Carnac tarnish.
Dokud Robinovi Hoodovi. Hrdinovi společnosti. De Carnac nezničí jeho pověst, že de Carnacu?
Beyond their reach, where their touch can't tarnish us.
Abychom byli z jejich dosahu, aby nás nepoznamenali.
That their touch can't tarnish us.
Že nás jejich dotek neposkvrní.
Don't tarnish my father's memory.
Žádám tě, abys nehanila otcovu památku.
I don't want to rule over people living on their knees, to tarnish their souls with lies and deceit, forcing them to comply to strangers.
Já si nepřeji vládnout lidem, kteří žijí na kolenou, špinit jejich ducha lží a klamem, nutit je, aby byli po vůli cizákům.
In order to tarnish our good name.
Aby poskvrnil naše dobré jméno.
You cannot tarnish a rusted blade.
Rezavá čepel se poskvrnit nedá.
Yeah. I can make it happen and you won't even tarnish your wedding ring.
Můžu to zařídit. a ty si ani nepoškvrníš svůj svatební prsten.
You'll tarnish the halo.
Přestanu se třpytit.
They suggest our concern for the boy might perhaps tarnish the reputation of Lord Nelson.
Snaží se nám vsugerovat, že ten hoch, špiní dobré jméno admirála Nelsona.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLevné, nebo drahé? | Cheap or expensive?Patnáct anglických vět na téma ceny a útraty.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

When we try to impose democracy, we tarnish it.
Když se snažíme demokracii vnucovat, pošpiňujeme ji.
When we try to impose democracy, we tarnish it.
Když se snažíme demokracii vnucovat, špiníme ji.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »