veš | vs | ve | Es

ves čeština

Překlad ves anglicky

Jak se anglicky řekne ves?

vES čeština » angličtina

louse
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyManželství | MarriagePatnáct anglických vět, které se vám budou hodit, až se hovor stočí na téma manželství.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ves anglicky v příkladech

Jak přeložit ves do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Když ti slípky nesnáší, čarodějnice, prohledej ves, ale omeletu uděláš.
Old woman, if your own hens are not laying any eggs then go - and fetch some from the village, but omelette we must have.
Až uslyšíte naši střelbu, zahajte palbu na ves.
If you hear us shooting, immediately open fire towards the village.
Slunce ještě nevyšlo - rudí partyzáni opustili ves, Rodnou ves banditovi Pavlovi přenechali.
The sun did not rise yet - red guerrillas left the village, abandoned their native village to the villain Pavlo.
Slunce ještě nevyšlo - rudí partyzáni opustili ves, Rodnou ves banditovi Pavlovi přenechali.
The sun did not rise yet - red guerrillas left the village, abandoned their native village to the villain Pavlo.
Stejně je to skvělá ves.
Well, anyway, she's a grand old town.
Žádná ves, pane Neely.
It isn't a town, Mr. Neely.
Pustoší naši ves.
They're ruining us.
Jak si pamatuješ tuhle ves?
How you did you remember the name of the village?
Stůl představoval ves. Hlupákem byl po řadě každý z nich.
They took turns as the idiot.
Spalte tu ves do základů.
Burn the village to the ground.
Zítra se chystáme na ves, do Vanesina domku.
Tomorrow we go to Vanessa's home in the country.
Co je tohle za ves?
What village is that?
Zatracená ves.
Come on, let's go. Damned village.
Přesně ves pro. formalní příležitost.
Just the thing for a. formal occasion.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Čínským mýtem o úspěchu byl příběh nadaného rolnického synka, kolem něhož se sešla celá ves, aby jej vzdělala, a jehož úspěch vyústil v povýšení všech, kdo mu na cestě do státní správy pomohli.
The Chinese myth of success was the bright peasant boy whose village clubbed together to educate him and whose subsequent success resulted in the elevation of all who had helped him on his way into the civil service.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »