tažný čeština

Příklady tažný bulharsky v příkladech

Jak přeložit tažný do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Nedokážu si představit. Očekává, že budeme mít sílu. a odvahu být trpěliví jako tažný kůň.
Не мога да си представя, че той очаква човек да има дух, силен и търпелив като товарен кон.
Jste jako arabský hřebec, který si nechá svázat přední nohy takže se může jen belhat jako tažný kůň.
Ти си като арабско жребче, с вързани предни крака, за да може само да се спъва като обикновен кон.
Kapitáne, zachytil nás tažný paprsek. Pošlete sem někoho na místo navigátora.
Уловени сме в притеглящ лъч.
Naše sonda nemůže odletět dokud nás drží tažný paprsek.
Капсулата не може да тръгне, докато сме в този капан.
Tažný paprsek nás uvolnil, kapitáne. Potvrzeno.
Притеглящият лъч ни освободи, капитане.
Tažný paprsek.
Притеглящ лъч.
Ten chlap má sílu jako tažný kůň a zuřivý je jako čert.
Този приятел е силен като каретен кон и жесток като дявол.
Tažný paprsek drží.
Лъчът се държи.
Tažný paprsek se destabilizu je.
Притеглящият лъч се дестабилизира.
Tažný paprsek zapnut.
Силата на влекача.
Je zrovna jako tažný kůň, že?
Той е като впрегатен кон, нали?
Já navrhuji, abychom použili tažný paprsek ke změně dráhy druhé lodi.
Предлагам да из използваме привличащия лъч за да променим тяхната треактория.
Já navrhuji, abychom použili tažný paprsek ke změně dráhy druhé lodi.
Предлагам да използваме привличащия лъч за да променим тяхната треактория.
Tažný paprsek neuspěje.
Привличащия лъч няма да успее.

Možná hledáte...