ada | adams | madam | mada

Adam čeština

Význam Adam význam

Co znamená Adam?

Adam

mužské osobní jméno

Skloňování Adam skloňování

Jak se skloňuje Adam?

Adam · křestní jméno

+

Příklady Adam příklady

Jak se používá Adam?

Citáty z filmových titulků

Adam Hoskins. To je vše, co o něm víme, kromě toho, že je metodista.
Zastřelil koně. Ne, někdo ho zastřelil, ale ne Adam.
Zítra se dohodneme, kdo z nás dvou narukuje. Můj bratr Adam nebo já.
Když nebudu chtít narukovat, bude to muset udělat Adam.
Orel, jde Adam. Panna, Jeb.
Chtěla jsi, aby Adam zůstal, a tak jsi to s tou mincí nastražila.
Nejdřív Adam, teď Prentice.
Adam se příliš snažil.
Adam.
Adam, nech toho.
Jmenuji se Adam Cook.
Škoda, že Adam nezůstal.
Adam! Ten se snad nezmění!
Adam Cook.
Jmenuje se Adam.
Takže, tenhle had v trávě, tenhle Adam. už snědl jablko?
Zase ten Adam?
Adam a Eva?
Adam Hoskins.
Adam a Eva na voru.
Ne, někdo ho zastřelil, ale ne Adam.
Orel, jde Adam.
Kdybych lhala, tak bys tu zůstal ty a ne Adam.
Adam!
Adam Cook. Koncertní pianista.
Cítím se starý a sklíčený. Jako opuštěný Adam,. který z ráje pod tíhou všech století namáhavě klopýtá.
Promiň. Jsem Adam Canfield.
Adam Canfield?
Adam Canfield je podvodník, a chci vědět proč. - Tak to je jednoduché.
A udělal to Adam.
Přejděte k pásce Adam-7-Barbora.
Jsme jako Adam a Eva.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jistě, montážní linka otupující mozek byla rysem kapitalismu od továrny na špendlíky, o níž psal vampnbsp;roce 1776 Adam Smith, až po obrovské výrobní linky Henryho Forda ve 20. letech 20. století.
Například Džuma Ibrahim Džuma Adam a Mahmúd Salám Saliman Abú Karbiš provedli útok zápalnými bombami na civilní autobus, při němž zabili těhotnou ženu, tři její předškolní děti a izraelského vojáka, který se je snažil zachránit.
Adam Smith si například uvědomoval, že dělba práce učiní lidi tupějšími, neboť je zbaví nespecializovaných schopností.
Dnešní apoštolové volného obchodu argumentují do značné míry stejně jako Adam Smith, přičemž však ignorují fakt, že se bohatství od Smithových dob nesmírně zvýšilo.
Intelektuální bitvu mezi těmito dvěma modely kapitalismu přesvědčivě vyhrál Adam Smith a jeho stoupenci.
Když Adam Smith v roce 1776 psal Bohatství národů, příjem na hlavu v nejbohatší zemi světa - zřejmě Nizozemsku - byl oproti nejchudším zemím asi čtyřnásobný.
Jak v čerstvě publikované zprávě dokládají Michael Greenstone a Adam Looney, výsledné rozdíly v efektivním zdanění u různých typů podnikatelských aktivit jsou značné.
Adam Smith dozajista nebyl teoretikem studeného volného trhu, ale jedním z největších moralistů doby Osvícení.
A máme tento pocit ze dvou příčin, přičemž obě už před více než dvěma sty lety vyložil Adam Smith - ne ve svém nejznámějším díle, Bohatství národů, ale v mnohem méně diskutované knize Teorie mravních citů.
Jen málokdo to pochopil lépe než polský demokratický aktivista a myslitel Adam Michnik, jeden z hrdinů, kteří v 80. letech pomohli ukončit komunistickou diktaturu v zemi.

Možná hledáte...