Ada | adams | mada | damu

Adam čeština

Překlad Adam rusky

Jak se rusky řekne Adam?

Adam čeština » ruština

Адам Ада́м
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Adam rusky v příkladech

Jak přeložit Adam do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Takže, tenhle had v trávě, tenhle Adam. už snědl jablko?
Так этот подколодный змей, этот Адам. уже вкусил от запретного яблока?
Zase ten Adam?
Опять Адам?
Adam a Eva?
Адама?
Jmenuji se Adam Cook.
Меня зовут Адам Кук.
Škoda, že Adam nezůstal.
Адам был прекрасным аккомпаниатором.
Adam!
Это Адам.
Adam Cook. Koncertní pianista.
Он пианист, готовящийся к концерту.
Cítím se starý a sklíčený. Jako opuštěný Adam,. který z ráje pod tíhou všech století namáhavě klopýtá.
Я чувствую себя старым, сгорбленным, как Адам, после рая сгибающийся под грузом веков.
Promiň. Jsem Adam Canfield.
Извините, но мое имя Адам Кэнфилд.
Adam Canfield?
Адам Кэнфилд?
Adam Canfield je podvodník, a chci vědět proč. - Tak to je jednoduché.
Адам Кэнфилд - мошенник. и я хочу знать, почему.
A udělal to Adam.
Это сделал Адам!
Přejděte k pásce Adam-7-Barbora.
Тяговый луч в готовности. Пленка Эйбл-7-Бейкер.
Jsme jako Adam a Eva.
Мы как Адам и Ева.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Například Džuma Ibrahim Džuma Adam a Mahmúd Salám Saliman Abú Karbiš provedli útok zápalnými bombami na civilní autobus, při němž zabili těhotnou ženu, tři její předškolní děti a izraelského vojáka, který se je snažil zachránit.
Например, Джума Ибрагим Джума Адам и Махмуд Салам Салиман Абу Карбиш подорвали гражданский автобус, убив беременную женщину, ее троих детей дошкольного возраста, а также израильского солдата, который пытался их спасти.
Intelektuální bitvu mezi těmito dvěma modely kapitalismu přesvědčivě vyhrál Adam Smith a jeho stoupenci.
Адам Смит и его последователи одержали решительную победу в интеллектуальном состязании между этими двумя моделями капитализма.
Když Adam Smith v roce 1776 psal Bohatství národů, příjem na hlavu v nejbohatší zemi světa - zřejmě Nizozemsku - byl oproti nejchudším zemím asi čtyřnásobný.
Когда Адам Смит написал Богатство Народов в 1776 году, доход на душу населения, возможно в самой богатой стране в мире - Нидерландах - был примерно в четыре раза больше, чем в беднейших странах.
Jen málokdo to pochopil lépe než polský demokratický aktivista a myslitel Adam Michnik, jeden z hrdinů, kteří v 80. letech pomohli ukončit komunistickou diktaturu v zemi.
Мало кто понимал это лучше, чем польский демократический активист и мыслитель Адам Михник, один из героев, которые в 1980-х годах помогли положить конец коммунистической диктатуре в его стране.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...