dana | adina | danka | aidan

Adana čeština

Překlad Adana rusky

Jak se rusky řekne Adana?

Adana čeština » ruština

Адана
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...