čeština | angličtina | němčina | ruština
kartel | barel | kabel | karen

Karel čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená Karel?

Karel

mužské křestní jméno  Karel IV., křtěný jménem Václav, se narodil jako syn Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského.

Karel

obyvatel Karélie

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje Karel?

Karel · křestní jméno

+

Karel · příjmení

Muž pan Karel
1. pád kdo? co? pan Karel
2. pád koho? čeho? bez pana Karla
3. pád komu? čemu? k panu Karlovi
4. pád koho? co? pro pana Karla
5. pád pane Karel! Karle!
6. pád o kom? o čem? o panu Karlovi
7. pád kým? čím? s panem Karlem
Žena paní Karelová
1. pád kdo? co? paní Karelová
2. pád koho? čeho? bez paní Karelové
3. pád komu? čemu? k paní Karelové
4. pád koho? co? pro paní Karelovou
5. pád paní Karelová!
6. pád o kom? o čem? o paní Karelové
7. pád kým? čím? s paní Karelovou
+

Věty Česká databáze vět

Jak se používá Karel?

Citáty z filmových titulků

Najděte nějaký dopis s podpisem krále Karla.
Ten starý dobrák věří v jídlo, stejně jako vy v Karla Marxe.
V roce 1539 tito křižáčtí rytíři. přesvědčili císaře Karla V., aby jim daroval ostrov Maltu.
Kostel sv. Karla je.
Před třemi měsíci španělský král Karel IV, poslal diplomata, který varoval před politickými ambicemi.
Naše přátelství s Karlem je spojeno našimi rodinami, které se znají dvě generace.
Ale protože dobře znám Karla Ehrlicha, mám na to svůj vlastní názor.
Gackla a Karla-Theodora.
Promiňte, hledám Karla-Ludwiga.
Jsem Karel Matuška.
Představuje Karla III a jeho ženu. ale není současná, samozřejmě.
Mám Karla-Henrika moc ráda.
Vítejte na Univerzitě Karla Marxe.
Moje země se nazývá Ideologie, iji v hlavním městě. jménem Budoucnost, ulice Karla Marxe, číslo 70 krát 7.
Cooper je jako Karel Gott.
Ronald: Tak první je Karel Hošek z Velkého Popelína, syn Moniky.
Prášil: Tak ten Karel Hošek pryč, jo?
Karel se nemůže věčně skrývat před četníky.
A byl tu i malý chlapec, Karel.
Dlouho dobu byli matka a Karel spolu v koncentračním táboře.
Právě nyní byl Karel od své matky oddělen. Jeho mysl se postupně zatemňovala.
Malý Karel zmizel beze stopy.
Karel.
Karel Malík.
Takže on není Karel Malík.
Když v táboře volali jméno Karel Malík, nikdo se nepřihlásil, tak si to jméno přivlastnil.
Za chvíli. Slečno Thompsonová, podívejte se, zda jsme tu měli chlapce jménem Karel Malík.
Tvrdíte, že je Karel mrtvý, ale tomu nevěřím.
A vůbec, chodí ohromně oháknutej. No a Karel zase motorku.
Princ Karel se zamaskofal za Horala a byl zajat spolešně s ostatními rebely.
Král Karel nám naštěstí utrpěnou škodu vynahradil.
Karel Marx?
Karel l.? - 1649. - Oliver Cromwell?
Chudák Karel.
Přečtu vám ukázku z dopisu, kde Karel Hynek popisuje, jak v onu tragickou noc vypukl v Litoměřicích požár.
Kdepak asi vězí Karel s Lýdií?
Alexandře, skoč dolů, jestli tam není Karel s Lýdií. Jo.
Strýček Karel vám udělá parádní ohňostroj.
Karel je nějak unavený.
Karel a Gustav Adolf jsou erotikou posedlí, po otci.
Karel De Jong. - Jo, dobře.
Žertování není na místě, jsem to , Karel Trojan.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Díky své tvárnosti překonal v průběhu staletí periodické krize a přežil veškeré kritiky, Karlem Marxem počínaje.
Tento fakt vyvolává pochybnosti nad konceptem otevřené společnosti Karla Poppera, který se zakládal na poznatku, že vzhledem k tomu, že dokonalé vědění není dosažitelné, lepší porozumění skutečnosti si můžeme osvojit oddaností kritickému myšlení.
Karel Marx přitom kdysi označil apolitičnost za jistou formu idiocie.
Před půldruhým stoletím Karel Marx chmurně a zároveň vítězoslavně předpověděl, že moderní kapitalismus, jehož vývoj viděl před očima, nebude schopen zajišťovat přijatelné rozdělování příjmů.
Všechny předpovědi, že se úděl lidstva zhorší, od Thomase Malthuse po Karla Marxe, se v moderní éře zatím vždy ukázaly jako naprosto mylné.
Karel Marx a Bedřich Engels byli Němci.
Karel Marx se tak docela nemýlil, když napsal, že většina vyspělých zemí je zrcadlem, v němž ostatní svět může zahlédnout svou vlastní budoucnost.
Demokracie tkví slovy filozofa Karla Poppera ve schopnosti odstavit lidi od moci bez násilí; v tomto smyslu jde tedy o metodu pokusu a omylu.
Převažovat začal přístup k politice na způsob Karla Poppera, jenž kladl důraz na rozum a kritickou rozpravu.
Moje zásady by se poté odvíjely od starého postřehu Karla Polanyiho, že logika tržní směny vyvíjí na tyto základy značný tlak.
Karel Marx si myslel, že ano.
Problémem není jen fakt, že ji McCainův volební tým obklopil veterány z Bushovy a Cheneyho kabaly (její projevy píšou a každý její krok dnes řídí poskoci a operativci Karla Rovea).
Co lidi pohání a vyvolává změny společností, věděli však lépe Karel Marx a Alexis de Tocqueville, dva vynikající sociální analytici devatenáctého století.
Karel Marx rozhodně ne.
Karel Marx napsal, že historie se opakuje, nejprve jako tragédie a pak jako fraška.
Ve 40. letech 17. století v poslanci parlamentu spatřovali právní oporu pro sesazení krále Karla I. Také později různí vzbouřenci včetně amerických revolucionářů a Nelsona Mandely ospravedlňovali své počínání tím, že se odvolávali na Magna Cartu.
Počátkem devatenáctého století David Ricardo uvažoval o možnosti, že stroje nahradí lidskou práci; navázal na něj Karel Marx.
Dnes je Janukovyčovým hrubým instinktem ve funkci prezidenta chovat se k zákonu a ústavě tak, jak o nich přemýšlel Karel Marx: jako ke směsici sentimentality, pověr a podvědomé racionalizace soukromých zájmů.
Karel Marx by na byl pyšný, avšak na bráně vedoucí do Leninových loděnic v Gdaňsku visel během stávky portrét papeže.

Možná hledáte...