ablaut čeština

Význam ablaut význam

Co znamená ablaut?

ablaut

jaz. změna/střídání vokalických fonémů v kořenech slov při flexi  Bez ablautů by nemohla existovat tzv. silná (či chcete-li nepravidelná) německá či anglická slovesa - o starořečtině či semitských jazycích nemluvě. Jedním z mnoha příkladů ablautu v češtině jsou slova chodit, chůze, procházet.

Synonyma ablaut synonyma

Která slova mají podobný význam jako ablaut?

ablaut čeština » čeština

alternace

Možná hledáte...